Ons erf, onze droom

Acht woningen op een prachtig boerenerf. Acht huishoudens, verschillend samengesteld: gezinnen met kinderen, stellen, alleenstaanden van verschillende leeftijden. Een diversiteit aan mensen, maar met een gedeelde overtuiging: het leven is de moeite waard om te delen, en de natuur is de moeite waard om te bewaren en te beschermen.  Samen het verschil maken, ook al is het op een klein stukje aarde.

Een levendig erf, waar kinderen de ruimte hebben om te spelen en te ontdekken. Waar volwassenen elkaar kunnen ontmoeten, binnen in de gemeenschappelijke ruimte, of buiten, bijvoorbeeld in de (moes)tuin, de boomgaard of op het gezamenlijke terras.              

Een erf dat groot genoeg om 's avonds een ommetje over te maken, of met elkaar bij een vuurplaats te zitten en naar de zonsondergang te kijken. En groot genoeg om iedereen een eigen privé plek te bieden.        

Een erf waar gewoond en geleefd wordt met respect voor elkaar en de omgeving. Een erf, kortom, waar je graag thuis komt en thuis bent.

Over ons

Dat erf hebben we gevonden in het buitengebied van Doesburg. Boerderij Nijhof is een prachtige en robuuste wederopbouwboerderij op een groot erf, met een schuur er naast en twee grote stallen op het achtererf. Ruimte genoeg om alles te kunnen verwezenlijken wat we willen. 

Eind 2021 lijkt de groep compleet.  8 huishoudens, in het totaal 15 volwassenen en op dat moment 7 kinderen. In de zomer 2022 trekt een van de huishoudens zich terug, helaas. We zijn dan weer met 7 huishoudens en gaan weer op zoek naar mensen die bij ons willen wonen

Marlies en Nic zijn de initiatiefnemers, zij wonen sinds maart 2021 op de boerderij. De groep bestaat verder uit Pieternel en Alex en hun twee kinderen, Pauline en Obe, Paula, Madelon en Jolan, Hester en Jorn en hun dochtertje, en Gerrina en Yves, eveneens met twee kinderen.  De volwassenen variëren in leeftijd van 30 tot 65 jaar, de kinderen van 0 tot 11 jaar. We zijn aan het werk als hovenier, in het onderwijs, in de jeugdzorg, bij een bank, als consultant, bij een omroep, in de energiesector, bij een gemeente, bij maatschappelijke organisaties. De meesten wonen nu in het westen, midden of oosten  van het land. En iedereen heeft zin om naar Doesburg te verhuizen en van Nijhof een prachtig en inspirerend erfdelersproject te maken.  

 

Onze groep

Onze groep erfdelers, januari 2023, op het achtererf terwijl de sloop van de schuren plaatsvindt. V.l.n.r.:

Madelon, Jolan en Lou, Paula, Obe en Pauline, Marlies en Nic, Anne Petra, Yves, Elin, Gerrina, Isar, Jorn en Ravi en Hester, Pieternel en Alex, Wiebe. De kinderen van Pieternel en Alex - Olaf en Vester, zijn niet (goed) zichtbaar op de foto. 

Ons project in het kort

Waar:  Boerderij in buitengebied Doesburg, Gelderland. 

Oppervlakte erf: totaal ongeveer 1 hectare

Aantal woningen: 8

Koop of huur: koop

Samenstelling groep: Leeftijdsgemengd, ouder (zo tot een jaar of 65) en jonger, gezinnen met kinderen, alleenstaanden, stellen.

Duurzaamheid: zo duurzaam en ecologisch mogelijk als kan binnen de beschikbare financiële middelen. Beheer en onderhoud boomgaard en (moes)tuin op basis van principes permacultuur en voedselbos.

Wonen/werken: het is een wooninitiatief. Werken vanuit huis kan uiteraard.

Organisatievorm: CPO, later een Vereniging van Eigenaren. Zie CPO

Planning: zie ook Tijdlijn van ons project 

Overdracht boerderij: maart 2021. Planfase 2021-2022: Slopen bijgebouwen: eind 2022.  Bouwfase: start waarschijnlijk mei 2023. Oplevering waarschijnlijk begin 2024. 

Subsidies: Provincie Gelderland voor ontwikkeling CPO (link: Collectieve wooninitiatieven (gelderland.nl): Stimuleringsregeling Ontmoetinsruimten Ouderen (SOO), een subsidieregeling van RVO (link: Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) (rvo.nl)

Provincie Gelderland: regeling SteenGoed Benutten. 

Projectbegeleiding tot start bouw: Katja van der Valk, Buildingcommunity (www.buildingcommunity.nl). 

Architecten: Schipper Douwes (www.schipperdouwes.nl)

Energieadviseur: M3

Constructeur: Herman Hilderink

Aannemer: Klomps / De Vries uit Dinxperlo

Sloop, bouwrijp maken en asbestsanering: De Covik uit Steenderen

Notaris: Van Weeghen Doppenberg Kamps uit Doetinchem