Uitgangspunten

Een aantal uitgangspunten staat vast, zoals: de locatie; het maximale aantal  van 8 huishoudens; de keuze voor koopwoningen; de gemengde samenstelling van de groep, ouder en jonger, gezinnen met kinderen, stellen en alleenstaanden; de grote lijnen van de inrichting van het erf (waar komt de bebouwing?); de woonvisie en de visie op duurzaam bouwen en ecologisch beheer van boomgaard en (moes)tuin; de wijze van besluitvorming (sociocratisch). 

De plek

Er staan 4 gebouwen op het erf. De boerderij, met daaraan vast de deel en daarboven de hooizolder. Naast de boerderij staat een robuuste stenen schuur. Het voorerf bestaat uit tuin en een bescheiden boomgaard. Op het achtererf bevinden zich een grote ligboxenstal (ruim 600m2) en een kapschuur (ruim 300m2). Het erf, met wat grond die we erbij gekocht hebben,  is ongeveer 1 hectare groot. Er staan fruitbomen op het erf, een linde, populieren en andere bomen.

Hoe zou het eruit kunnen zien?

In de boerderij komt een woning, en misschien ook een in de deel. In de stenen schuur naast de boerderij komen twee woningen (oppervlakte per woning  ongeveer 125 m2). Op de plek van de huidige kapschuur komt een gebouw (model schuurwoning) terug met vier (kleinere) woningen (oppervlakte 80 tot 120 m2), Op de plek van de ligboxenstal komt een gemeenschappelijke schuur voor fietsenstalling, werkplaats, gezamenlijke bergingen. Eventueel met een woning eraan gekoppeld. Een andere mogelijke locatie van de laatste woning zou kunnen zijn in de Deel, op de hooizolder.

Door deze opzet blijft de structuur van het boerenerf behouden. Nijhof is een gemeentelijk monument, en de huidige bewoners hebben er zeer goed voor gezorgd. We willen met respect en met behoud van de karakteristieke elementen het boerenerf transformeren naar een woonerf.

 

 

 

 

Hieronder staan een paar referentiebeelden, plaatjes van hoe de nieuwbouw op het achtererf er eventueel uit zou kunnen zien.

Samen plannen maken

Binnen de genoemde uitgangspunten is er natuurlijk nog volop ruimte om samen plannen te maken. Bijvoorbeeld: Hoe zien we het samen wonen op een erf precies voor ons? Welke gemeenschappelijke ruimtes willen we en hoe willen we die gaan gebruiken? Hoe gaan we het erf inrichten? Delen we gereedschap met elkaar? Hoe vaak eten en klussen we samen? Wie willen er bezig met de moestuin? Hoe duurzaam gaan/kunnen we bouwen? Hoe gaan de nieuwe woningen er uitzien (ontwerp)? Hoe worden die ingedeeld en wat kan iedereen daar zelf bij bepalen? Met welke architect, aannemer en installateur gaan we werken? Waar komen de zonnepanelen? Hoe vaak gaan we als CPO samen vergaderen? Hoeveel financiële ruimte hebben we om onze wensen te realiseren, en welke keuzes gaan we maken als blijkt dat niet alles kan? Etc. Er is nog genoeg te bespreken en er zijn nog genoeg keuzes te maken!  

Kosten

De prijs van de woningen, inclusief een stuk privé tuin en gezamenlijk gebruik van de gemeenschappelijke grond en voorzieningen, zal waarschijnlijk komen te liggen tussen de €... en €... , afhankelijk van de grootte van de woning.  Dit is een grove indicatie op basis van eerste calculaties. In de praktijk zullen nog talrijke keuzes gemaakt moeten worden die invloed hebben op de prijs. 

Globale projectplanning

Initiatief- en haalbaarheidsfase (2020-2021). Bij deze fase horen activiteiten als: procedure wijziging bestemmingsplan doorlopen; het laten doen van onderzoeken;  het oprichten van de ontwikkelvereniging; werving nieuwe deelnemers; vaststellen Project Deelname Overeenkomsten (PDO) met financiële doorrekening; opstellen Plan van Eisen; keuze architect en maken Schetsontwerp (SO).

In maart 2021 is de overdracht aan de initiatiefnemers. Wij verhuizen dan al naar de boerderij. 

Realisatie/bouw fase (2021-2022). Bij deze fase horen activiteiten als: het kiezen van een aannemer en installateur;  het samenstellen van een bouwteam; het maken van een Voorlopig Ontwerp (VO) en een Definitief Ontwerp (DO); overleg met gemeente (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit); het doen van een bouwaanvraag; het slopen van de huidige schuren op het achtererf; de nieuwbouw en verbouw; en de erfinrichting.

We hopen in het vierde kwartaal van 2022 te kunnen beginnen met de nieuwbouw en de inbouw van woningen in bestaande gebouwen. Oplevering van de huizen zal dan in de tweede helft van 2023 zijn.