Wat is een CPO?

Ons project wordt ontwikkeld in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Een CPO houdt in dat een aantal mensen, niet als bedrijf maar als particulieren, gezamenlijk een project ontwikkelen. Ze zijn samen opdrachtgever voor de uitvoering van het project. Zij doen dit zonder winstoogmerk. Daarvoor hebben we de vereniging Erfdelen Doesburg opgericht.

Wat doet een CPO?

Het doel van ons CPO is het gezamenlijk onderzoeken en ontwikkelen van een gemeenschappelijk woonproject op het erf van boerderij Nijhof in Doesburg. Door samen een woonproject te ontwikkelen kunnen we ook samen vormgeven aan onze woonwensen. 

Aan het eind van het ontwikkeltraject, als de leden hun huis hebben gekocht en de bouw daadwerkelijk gaat beginnen, gaat de CPO over in een Vereniging van Eigenaren (VVE) of een andere beheersvorm.  

 

Besluitvorming

Als besluitvormingsmodel kiezen we voor het sociocratische model. Dit wordt veel toegepast in woonprojecten. Het is een manier om te komen tot besluitvorming op basis van overeenstemming. Een besluit wordt genomen wanneer alle aanwezigen voor zijn, dan wel geen beargumenteerd overwegend bezwaar ertegen hebben. Dit principe wordt het consentbeginsel genoemd. Dat betekent niet zozeer elkaar overtuigen, maar luisteren naar elkaar en zoeken naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. 

Procesbegeleiding   

In dit proces laten we ons begeleiden door Katja van der Valk van Buildingcommunity. Katja heeft veel ervaring met het begeleiden van CPO projecten.