Tijdlijn van ons project

Het realiseren van een erfdelersproject vergt een lange adem. Het kost veel tijd en energie, en het duurt meerdere jaren - in ons geval zeker 7  jaar, en dat is nog best snel- voordat het gerealiseerd is. Erfdelen doe je niet zomaar even 'erbij', naast al je andere bezigheden. Er zijn zoveel dingen te doen en te regelen: het vinden van een geschikte locatie, het opstellen van een woonvisie, het vinden van andere mensen, het optuigen van een organisatie... En als je dan een locatie gevonden hebt dan begint alles rond bestemmingsplan, onderzoeken, architecten keuze, bouwplannen, fiscaal juridische kwesties, etc. Je bent zo jaren verder voordat er begonnen kan worden met (ver)bouwen. Hieronder vind je een tijdlijn van ons project. 

Marlies, Nic en... 

Hieronder staat een soort tijdlijn van ons project. Daarop staan per jaar, en in drukkere tijden ook per kwartaal of maand, de belangrijkste activiteiten en mijlpalen aangegeven. In het begin is het vooral het verhaal van Marlies en Nic en hun vrienden Lianne en Jelmer van hun zoektocht naar een mooie plek. Later wordt dat het verhaal van Marlies en Nic samen met Pieternel en Alex, en hoe zij een groep bij elkaar weten te krijgen en de organisatie op poten zetten. En vanaf de zomer 2021 wordt dat het verhaal van Marlies en Nic, Pieternel en Alex en hun twee kinderen, Madelon en Jolan, Paula, Hester en Jorn en hun dochtertje, Pauline en Obe, Sibel en Artan en hun twee kinderen, en Gerrina en Yves en hun twee kinderen. Een ander gezin heeft een tijd met ons meegedaan, maar moest zich door omstandigheden helaas terugtrekken. Maar ook dat hoort bij de reis. We zijn samen op pad, richting Doesburg. We hopen dat iedereen begin 2024 op Nijhof woont. 

 

 

2016/2017

De reis begint. We voeren ongedwongen eerste gesprekken met onze vrienden Jelmer en Lianne. Hoe zou het zijn om samen een erf te delen? Samen oud te worden? Maar dan wel ook met jongere mensen, gezinnen met kinderen om ons heen? Met reuring en gezelligheid op het erf. We hebben een woongroepverleden, dus het idee van erfdelen spreekt ons aan. En met de kinderen (bijna) uit huis is er ruimte om na te denken over wat we zouden willen in de toekomst. 

Lianne en Jelmer zijn enthousiast. Maar het ligt allemaal nog heel ver weg in de toekomst... We doen rustig aan, het idee dat we dit echt kunnen gaan doen groeit heel langzaam.  Op een gegeven moment gaat het gesprek ook over waar we zouden willen wonen. Ergens in de omgeving van Arnhem, want daar is het mooi, en drie van ons wonen er al. Het rondkijken op Funda start...

 

2018

Locatie

In de zomer zien we op Funda een mooie boerderij te koop staan, boerderij Nijhof in het buitengebied van Doesburg. Met mogelijkheden om 3 huizen te realiseren, staat er in de tekst. Dat zou misschien iets kunnen zijn...

We doen een eerste bezichtiging. We zien meteen de mogelijkheden. Het is groot, robuust, goed onderhouden. De boerderij en de schuren bieden allerlei kansen voor meerdere huizen. Het erf is zo ruim, daar kan je alles realiseren wat je maar zou willen, bij wijze van spreken. En er staan gelukkig al behoorlijk wat oude bomen. Maar we zien ook al het werk...  Aan de omgeving moeten we misschien nog even wennen: akkers om ons heen, het bos wat verder weg dan we gewend zijn, openbaar vervoer ook verder weg. Maar we worden blij van de rust, de stilte, het wijdse uitzicht, de IJssel, de uitgestrekte bossen van de Veluwezoom en het prachtige en gezellige stadje Doesburg vlakbij.

We zijn nog niet toe aan bieden. We slapen er veel nachtjes over, kijken heel vaak op Funda, rijden in het weekend langs de boerderij. We kijken ook op andere plekken. In Renkum, rond Wageningen, maar daar is het te duur voor ons. Ten zuiden van Arnhem, maar daar is het al behoorlijk druk. Rond Nijmegen, rond Zutphen en Lochem. En steeds komen we weer terug bij NIjhof.

2019

Locatie

Voorjaar/zomer: We worden steeds serieuzer over Nijhof. We nemen een verkoopadviseur in de arm: Marcel Joosten  van Agrivesta. Dat blijkt een gouden greep. Hij helpt ons uitstekend bij alles waar we op moeten letten bij de aankoop van een groot voormalig agrarisch object als boerderij Nijhof. We beginnen zelfs met bieden, maar zetten het proces stop omdat we het ineens heel benauwd krijgen: wat als we straks die boerderij hebben, en er verder niemand bij ons wil wonen, behalve onze vrienden? De hele vakantie praatten we met geen woord over 'Doesburg'. 

Groep

Najaar. We zetten een kleine oproep op www.erfdelen.nl. 'Gezocht, mensen die samen met ons een erf willen delen, in de omgeving van Arnhem'. Want we willen graag een idee krijgen of er überhaupt  mensen zijn die dit samen met ons willen gaan doen. 

De oproep levert ongeveer 40 reacties op. We voeren een aantal gesprekken. Er zitten leuke mensen bij. Uiteindelijk valt bijna iedereen af, allemaal om voor hen goede redenen. Alleen Pieternel en Alex blijven over, maar dan zijn we al ver in 2020... 

Maar het aantal reacties is bemoedigend, en het sterkt ons in het gevoel dat het uiteindelijk wel zal lukken om een goede groep bij elkaar te krijgen.  

Organisatie

Najaar: We leggen contact met Katja van der Valk van Buildingcommunity. Zij woont in een CPO project, dat ze zelf heeft opgericht, en heeft daarna vele andere CPO projecten begeleid. Het klikt, en we vragen Katja om ons te begeleiden. Katja helpt ons met het maken van een grove projectplanning en een projectbegroting. Fijn, zo iemand die dit proces al diverse malen heeft doorlopen en die ons kan helpen om steeds weer een nieuwe stap te zetten. 

Locatie

Najaar: Nijhof laat ons niet los. Het is toch wel een heel mooie plek! We gaan weer een keer kijken. En we rijden er vaak langs in het weekend, om te kijken hoe het voelt.

Een volgende stap is om in gesprek te gaan met de gemeente Doesburg. Zou het mogelijk zijn om in plaats van 3 (zoals al was toegezegd was) 5 woningen te realiseren? Door gebruik te maken van de bevoegdheden van het College, bijv. tot splitsing van woningen en de Rood voor Rood regeling) zou dat moeten kunnen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan zich vinden in ons idee dat 5 woningen op dit grote erf prima kan, mits de structuur van het boerenerf maar niet al te zeer aangetast wordt.

Ondertussen zijn we weer begonnen met bieden...

2020

Gemeente

Begin van het jaar: Het College van B&W gaat in principe akkoord met vijf woningen! Wij zijn superblij! 

Locatie

Gesterkt door de positieve reactie van de gemeente voeren we de laatste onderhandelingen over de boerderij. En we komen tot overeenstemming!

3 februari 2020: het koopcontract wordt getekend, met als ontbindende voorwaarde de uitkomst van het bodemonderzoek naar asbest. 

De overdracht van Nijhof zal pas in maart 2021 plaatsvinden. Dat geeft ons de tijd om ondertussen allerlei andere zaken te regelen, zoals het doen van onderzoeken, het laten maken van het bestemmingplan en het zoeken van mensen die met ons willen gaan wonen. 

Groep

Voorjaar: Onze dierbare vriendin, met wie we van het begin af aan in gesprek zijn geweest, trekt zich terug. We treuren, maar we gaan door...  Met Pieternel en Alex blijven we in gesprek. 

Onderzoek

We laten een bodemonderzoek doen naar asbestvervuiling. Er wordt asbest gevonden bij een drupgoot van de varkensstal. Die heeft een dak van asbest, net als de ligboxenstal. De vervuilde grond moet te zijner tijd gesaneerd worden. We vragen een offerte voor de sanering op, en de kosten worden volgens afspraak in mindering gebracht op de verkoopprijs. 

 

Bestemmingsplan

Voorjaar: We oriënteren ons op bureaus die voor ons het bestemmingsplan kunnen schrijven. Na enkele gesprekken kiezen we voor bureau SRO uit Arnhem. Ze hebben ervaring met de gemeente Doesburg, en dat lijkt ons wel handig.  

Najaar: SRO start met schrijven van het bestemmingsplan. Te beginnen met het verkrijgen van toestemming om, binnen het volume van de 5 woningen meer kleinere woningen te realiseren. 8 om precies te zijn. Ook hier gaat de gemeente gelukkig mee akkoord. 

Groep

Najaar: Onze oude vriend, reisgenoot van het eerste uur, durft toch de stap niet aan en trekt zich terug. We zijn van slag en het duurt wel even voor we onszelf weer herpakt hebben.

De site Erfdelen Doesburg, waar we zo hard aan gewerkt hebben, gaat online! Het regent al snel aanmeldingen op de site. 

 

Organisatie

December: overleg met notaris over het oprichten van de CPO-vereniging. 

Financieel

Najaar/Winter: We vragen, geholpen door Katja, fiscaal advies over ons project. Hoe moeten we ons traject zodanig inrichten dat we fiscale risico's inzichtelijk hebben en afgedekt hebben? Bijvoorbeeld rond overdrachtsbelasting, BTW afdracht, vermogensbelasting of inkomensbelasting.

 

 

2021

Februari

Financieel-juridisch

Subsidie Provincie Gelderland toegekend! 

Groep

Tweede online gespreksronde. Er blijven nog 14 geïnteresseerde huishoudens over. 

Januari

Organisatie

De CPO Vereniging Erfdelen Doesburg is opgericht; 

Financieel-juridisch

Aanvragen subsidie bij Provincie Gelderland voor ondersteuning bij ontwikkeltraject; 

Groep

Er zijn inmiddels ruim 80 aanmeldingen van geïnteresseerden voor ons project. De aanmelding wordt voorlopig stopgezet. Reacties komen uit alle delen van het land, maar er is relatief veel belangstellingen van mensen uit de Randstad. Er zijn veel reacties van stellen (50+) en alleenstaanden. Wat minder reacties van gezinnen met kinderen. We (Marlies, Nic, Pieternel en Alex) selecteren 21 huishoudens met wie we in gesprek willen, 11 gezinnen en 10 stellen/alleenstaanden zonder (of uit de) kinderen.  We start en met het houden van online kennismakingsgesprekken met 21 geïnteresseerde huishoudens.

Gedurende het hele proces van wervingsproces maken we gebruik van een 10 Stappenplan, op basis van een format van Katja. 

Onderzoek

We vragen bureau Blom Ecologie om een quickscan Flora en Fauna uit te voeren. 

Maart

Locatie

Eigendomsoverdracht van de boerderij. Eind maart verhuizen Marlies en Nic. Ondertussen vermaken aspirant leden van de groep zich met een online kennisquiz over Doesburg.

Financieel

Het fiscaal advies is gereed en helder. 

April

Groep

Het valt niet mee om een groep te vormen in coronatijd. Hoe kan je elkaar leren kennen via alleen maar online bijeenkomsten? Maar in april kunnen we elkaar eindelijk live ontmoeten. Dat doen we buiten op het erf, daar in ruimte genoeg om ook afstand te kunnen houden.

We doen 2 live ontmoetingen op het erf met alle geïnteresseerden. Er vallen weer enkele huishoudens af, maar er blijven er nog steeds meer over dan wij vrije plekken hebben.

 

De buurt

We worden lid van de buurt app groep van het Buurtschap Noord Oost. We maken kennis met tal van mensen: de buren (aan onze weg zijn 2 huizen, op ruime afstand van elkaar), mensen uit het buitengebied van Doesburg en mensen uit Achter Drempt. We maken praatjes met mensen die we tegenkomen als wij met de hond wandelen, of die zelf langs ons huis wandelen. Iedereen is nieuwsgierig naar ons project. Erfdelen is iets nieuws voor velen, maar men vindt het een mooie manier om invulling te geven aan zo'n groot erf. We horen verhalen over de buurt en de buurtgenoten, over jongeren die graag hier zouden willen blijven, maar die geen betaalbare woning kunnen vinden. We voelen ons welkom hier!   

Mei

Bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan is gereed en wordt aangeboden aan de gemeente Doesburg. De gemeente geeft aan het pas na de zomer ter inzage te willen leggen, omdat toch gewacht moet worden op de uitkomsten van het Flora en Fauna Onderzoek. 

Communicatie/publiciteit

De krant De Gelderlander wijdt een artikel aan ons project. Het wordt een leuk stuk, met als titel 'Boerderij zoekt bewoners'. Het levert veel positieve reacties op, ook uit de buurt. 

Groep

Er blijven 10 huishoudens over in de procedure en we hebben 6 vrije plekken. We kunnen dus kiezen. We hebben ons voorgenomen om alleen 'Ja' te zeggen als we alle vier (Marlies, Nic, Pieternel en Alex) er echt een goed gevoel bij hebben. Uiteindelijk kiezen we voor 2 gezinnen met kinderen (of een kinderwens voor de toekomst), en 3 huishoudens zonder kinderen. Madelon en Jolan, Jorn en Hester, Obe en Pauline, Paula, en Peter en Jennifer worden aspirant lid van de vereniging! 

Juni

Onderzoek

Afronding van het Flora en Fauna onderzoek deel 1, naar kerkuilen. De uitkomst is positief. De kerkuilen verblijven slechts incidenteel in de hooizolder, het is niet (meer) hun vaste verblijfsplek. Zodoende vormt dat geen beletsel voor onze plannen!  

Organisatie

Met volledige wederzijdse instemming worden alle nieuwe huishoudens nu officieel lid van de vereniging.

In sneltreinvaart wordt de organisatie opgetuigd. De ALV vergadert eens in de twee weken, het bestuur eveneens. Er komen vier werkgroepen: Bouw, Financieel/Juridisch, Erfinrichting, en Communicatie/Sociocratie. Iedereen neemt deel aan de ALV, en iedereen zit in minimaal 1 werkgroep (of het bestuur). 

Bouw

Ondertussen starten we met het maken van een BeeldKwaliteitsPlan (BKP), dat een overzicht biedt van hoe wij het samen wonen op een gedeeld erf voor ons zien, en wat voor beelden wij hebben bij de woningen en de erfinrichting. Dat hebben we straks nodig bij de keuze voor een architect. 

We beginnen met de oriëntatie op architecten. Iedereen kan inspirerende voorbeelden van nieuwbouw of verbouw van een monument aanleveren. dat levert een lijst op van meer dan 30 architecten. 

Groep

We starten een nieuwe procedure voor de laatste plek. We zoeken nog een gezin met kinderen.   

Financieel-juridisch

We werken aan het opstellen van Project Deelname Overeenkomsten (PDO), die de vereniging gaat sluiten met alle deelnemers. Dankbaar maken we daarbij gebruik van de formats en alle kennis van Katja van der Valk.

Juli

Bouw

Er is heel hard gewerkt. Het BeeldKwaliteitsPlan is gereed voor de vakantie. Er is een longlist van architecten opgesteld.  We houden even pauze..., tijd voor iets anders, vakantie bijvoorbeeld. 

Augustus

Financieel-juridisch

Marlies en Nic overleggen met een notaris over een eigen PDO, en over het opstellen van een Intentieovereenkomst, bedoeld om de deelnemers zekerheid te geven dat grond en opstallen alleen aan hen worden verkocht.

Groep

We hebben veel reacties binnen gekregen van gezinnen. We gaan met een aantal gezinnen in gesprek.

Communicatie/publiciteit

Er verschijnt een artikel in de Linda.nl over erfdelen. Vijf leden van onze groep vertellen daarin over hun redenen om dit project te beginnen of zich erbij aan te sluiten.  

 

September

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ligt voor een periode van 6 weken ter inzage bij de gemeente.

Bouw

De longlist van architecten is teruggebracht tot een shortlist. We gaan helaas online in gesprek met een aantal bureaus. We nodigen drie bureaus uit voor een presentatie. 

Organisatie

We stellen een set afspraken op waarmee we t.z.t. willen komen wie gaat waar wonen op het erf (kavelkeuzeproces). Belangrijkste uitgangspunt is dat we er vooral in gesprek met elkaar uit willen komen, en dat alle woningen voor iedereen prettig en acceptabel zijn. Tweede criterium is op basis datum lidmaatschap (dus mensen die eerder lid zijn geworden mogen eerst kiezen). Als dat ook geen oplossing biedt, zal er desnoods geloot worden.   

Groep

Peter en Jennifer trekken zich weer terug uit ons project. Nu hebben we dus weer plek voor 2 nieuwe huishoudens.

De buurt

De jaarlijkse buurtbarbecue, georganiseerd door het Buurtschap Noord Oost, vindt plaats bij onze achterburen van Groot Nijhof. We ontmoeten er veel buurtgenoten. Ook hier veel belangstelling voor ons project.  

 

Oktober

Bestemmingsplan

Er zijn geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend door omwonenden of belangstellenden! dat betekent dat het ongewijzigd voorgelegd kan worden aan de Gemeenteraad. Dit zal overigens pas in december gebeuren. 

Onderzoek

Afronding van het tweede deel van het Flora en Fanuna onderzoek, naar vleermuizen. Er zijn geen belemmeringen om de oude schuren te mogen slopen. In verband met broedtijd van vogels moet de sloop plaatsvinden in de periode van september tot en met januari. 

Bouw

We kiezen met consent voor Schipper Douwes Architecten, het architectenbureau van Martine Schipper en Hans Douwes uit Delden. Er is een goede klik met hen, en we hebben er vertrouwen in dat we met hen tot een mooi ontwerp kunnen komen!

Erfinrichting

Bij de stichting Heg en Landschap kunnen we met subsidie 1.500 'boompjes' krijgen voor de nieuwe heg om ons erf en om het voedselbos. We bestellen 20 soorten, zoals haagbeuk, meidoorn en sleedoorn. Later kunnen we ook nog via de stichting Landschapsbeheer Gelderland een aantal boompjes krijgen. We krijgen van deze stichting ook 10 fruitbomen voor onze boomgaard: appelbomen, perenbomen en pruimenbomen. Het zijn allemaal oude rassen, die de stichting graag in stand wil houden. En daar lenen wij graag onze boomgaard en ons erf voor! 

November

Bouw

Start SO fase (Schets Ontwerp). We hebben een inspirerende sessie met onze architecten Martine Schipper en Hans Douwes. Omdat het inmiddels te koud is om die workshop in onze monumentale schuur te doen, wijken we uit naar de gemeenschappelijke ruimte in De Zonnespreng, het CPO  project van Katja.   

 

Organisatie

De Project Deelname Overeenkomsten worden door alle deelnemers getekend! 

Groep

De groep is compleet! Sibel en Artan en hun twee kinderen, en Gerrina en Yves en hun twee kinderen vullen de laatste twee vrije plekken in ons project. Zij starten als aspirant lid. 

December

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wordt op 2 december besproken in de Raadscommissie. Alle partijen vinden het een mooi project. De enige vraag die gesteld wordt: 'Wat voor mensen komen er wonen?' Zouden dat mensen zijn die hier passen? Wij denken en hopen van wel... 

Het bestemmingsplan wordt op 16 december goedgekeurd door de gemeenteraad van Doesburg! Nu is er nog een laatste bezwaartermijn te gaan (6 weken), voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ook dit goed zal gaan. 

Bouw

Per huishouden is er een individueel gesprek met de architecten, om de individuele woonwensen te bespreken. 

We gaan op zoek naar een taxateur die begin 2022, op basis van het Schets Ontwerp, een grove waardebepaling kan doen van de verschillende woningen. 

Groep

De laatste twee huishoudens worden formeel lid van de vereniging. 

 

2022

Januari

Bouw

14 januari. De architecten presenteren hun eerste schetsen. In deze SO fase gaat het vooral om een 'vlekkenplan'. Wat komt waar: hoeveel woningen komen er in de monumentale schuur (1 of 2), hoe situeren we de andere woningen op het achtererf binnen de bouwvlakken, waar komt de gemeenschappelijke ruimte? De architecten laten ook een eerste schets zien van de nieuw te bouwen schuurwoningen, met flexibele uitbouwmogelijkheden.  Iedereen is enthousiast over de denkrichting. Natuurlijk zijn er ook nog veel vragen. Maar we liggen op koers. De architecten nemen al  onze vragen en suggesties mee en gaan verder met fijnslijpen.  

Erf

29 januari Boomplantdag! 

We hebben 10 fruitbomen gekregen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. 

Daarnaast hebben we nog zo'n 500 boompjes ontvangen van de Stichting Heg en Landschap: beukhaag, haagbeuk, hazelaar e.d.. Die zetten we neer als haag aan de westzijde van het erf. Op 28 en 29 januari hebben we die  met vereende krachten in de grond gezet. 

Februari

Bouw

Veel nieuws van het bouwfront. Het SO-ontwerp van de architecten is goedgekeurd door de ALV, we gaan door naar de VO-fase. Op het achtererf komen vijf woningen, model kapschuur, met de hoge gootkant naar het erf gericht en de lage gootkant naar de buitenzijde. Drie woningen komen aan de westkant, twee aan de oostkant.  Zie de impressies van Schipper Douwes Architecten hiernaast. 

Het door de gemeenteraad van Doesburg reeds goedgekeurde bestemmingsplan heeft nog 6 weken ter inzage gelegen. Dat heeft geen reacties opgeleverd. daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden!

We hebben een energieadviseur in de arm genomen: M3 Energie uit Groningen. 

Communicatie

Omroep Gelderland heeft  een reportage gemaakt over ons erfdeelproject als voorbeeld van hoe je om kan gaan met vrijkomende agragische bebouwing. 

De reportage Waar boeren stoppen grijpen erfdelers hun kans is op zondag 20 februari 2022 uitgezonden. 

 

 

Financieel

Het afgelopen jaar hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de subsidie die we van de Provincie Gelderland hebben gekregen voor de ontwikkelingsfase van ons project, zodat wij konden uitzoeken of ons project haalbaar is. Mede dankzij deze subsidie zijn we zover gekomen als we nu zijn. En de conclusie is duidelijk: ons project is haalbaar! We schrijven een uitgebreide verantwoording voor de Provincie Gelderland. 

Maart

Bouw: 

We starten de tweede fase van het ontwerptraject: het Voorlopig Ontwerp (VO).Er zijn individuele gesprekken tussen ieder huishouden en de architecten. We zoomen concreet in op hoe het huis er uit gaat zien:  Hoeveel slaapkamers komen er? Waar staat de trap? Hoeveel bergruimte kan je realiseren? Waar komt de keuken? Waar kom je het huis binnen?, etc. Met al die informatie gaan Martine en Hans van Schipper Douwes aan de slag. Op 7 april 2022 presenteren ze hun ideeën. 

Gemeenschappelijke ruimtes

Een aparte werkgroep concretiseert onze wensen ten aanzien van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de fietsenstalling, werkplaats, bergruimtes, gemeenschappelijke ruimte, logeerkamer(s) e.d. De architecten nemen dat ook mee in het VO. Onze wensen zijn duidelijk, maar ons budget is beperkt. De kans is aanwezig dat we veel van onze wensen in zelfwerkzaamheid moeten gaan realiseren... 

Energieconcept

De energieadviseur Hans Klunder van M3 presenteert diverse opties voor ons energieconcept. We worden steeds deskundiger op het terrein van isolatie, verwarmen, koelen, energie opwekken etc.

Aannemer

De zoektocht naar een aannemer is begonnen. We gaan weer van longlist naar shortlist. We zoeken een aannemer die ervaring heeft met zowel nieuwbouw als verbouw van een monument, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en die wil werken met een groep (CPO).  

April

Groep en kavelkeuze

4 april 2022 is voor ons een dag om te onthouden. Bijna op de kop af een jaar na de eerste ontmoeting op het erf zetten we een grote stap: De vrij- op-naamprijzen (VON) voor de verschillende woningen zijn vastgesteld en ook de kavelkeuze is definitief!

 

Madelon en Jolan en Artan en Sibel met hun kinderen gaan in de schuur wonen.  In de 3 woningen aan de westzijde van het achtererf komen Hester en Jorn met Ravi, Pieternel en Alex met hun kinderen Olaf en Vester, en Gerrina en Yves met hun kinderen Elin en Isar. Pauline en Obe gaan naar één van de woningen aan de oostkant van het achtererf en Paula komt in de ander woning daar. Uiteindelijk komt bijna iedereen in de woning van haar/zijn eerste keuze terecht! En iedereen is tevreden. En de achtste woning? Die is er al, maar moet nog wel gerenoveerd worden: Marlies en Nic blijven gewoon wonen in de boerderij.

 

 

 

Bouw

7 april: Alweer een spannend moment: De architecten presenteren het Voorlopig Ontwerp. 

Mei

Erf

De imkervereniging Doesbrug heeft aan de noordwestrand van ons terrein vier bijenkasten geplaatst. Het gonst en zoemt nu volop op het erf!

 

Kampeerweekend

Wat is er mooier dan je toekomstige stek al leren kennen door er te gaan kamperen? Tenten en caravans worden in de boomgaard opgezet en geplaatst voor het eerste Nijhof Kampeerweekend. Het weer kan niet beter: het voelt als zomer! Er is alle tijd voor spelletjes, voor klusjes op en om het erf en heel veel gezelligheid. Er wordt buiten gekookt en geproost. 

Bouw, aannemer

We maken een keuze voor een aannemer. Maar voor we goed en wel met elkaar aan het werk zijn, trekt de aannemer zich terug. Dat is een tegenslag, zeker in deze overspannen markt. We gaan in gesprek de tweede aannemer op ons lijstje, die overigens net zo goed leek als de aannemer van onze eerste keuze. Alleen kon die andere aannemer eerder starten met calculeren. Tenminste, dat dachten wij dus. 

Groep, sociocratie

Twee leden van onze groep volgen een workshop sociocratie. Ze komen enthousiast terug, met leuke tips hoe we onze besluitvormingsprocessen nog beter kunnen inrichten volgens de uitgangspunten van de sociocratie. 

Bouw, ontwerp

Het VO ontwerp wordt goedgekeurd door de ALV, onder voorbehoud van de uitkomst van de calculatie door het door ons ingehuurde bureau. Dat bureau levert eind juni een calculatie op. Die was bedoeld om naast de calculatie naast de calculatie van de aannemer te leggen. Maar die laat dus nog even op zich wachten...

Juni/juli

Bouw, aannemer

We hebben een zeer prettig kennismakingsgesprek met aannemersbedrijf Klomps uit Dinxperlo. We gaan met elkaar in zee. Eind juni sluit Klomps voor het eerst aan bij ons bouwteam. 

Bouw: bouwteam

Met aannemer Klomps erbij is ons bouwteam zo ongeveer compleet: architect, aannemer, energie-adviseur, projectbegeleider Katja van der Valk en enkele leden van de vereniging.

We maken een goede start met elkaar. De sfeer is open en prettig, er is bereidheid om mee te denken en samen tot goede oplossingen te komen. 

Bouw, calculatie

De aannemer kan helaas pas na de bouwvak starten met calculeren, maar wij hebben ondertussen door een bureau een calculatie laten doen, zodat we vergelijkingsmateriaal hebben. 

Tot onze schrik valt die calculatie behoorlijk veel hoger uit dan de door ons gehanteerde projectbegroting. Als we van die schrik bekomen zijn gaan we op zoek naar de achtergrond van de verschillen en naar mogelijke oplossingen. Welke aannames zitten er in deze calculaties en wat kan daarin anders, bijv. ten aanzien van materiaalkeuze? Hoe kunnen we het ontwerp goedkoper maken? Kunnen we schuiven met posten in onze begroting? Zijn er andere manieren om aan extra middelen te komen, bijvoorbeeld via subsidies? En kunnen huishoudens eventueel extra bijdragen om het financiële gat te dichten? 

Het is een spannende tijd. Enerzijds stijgt de hypotheekrente, waardoor mensen minder kunnen lenen. En anderzijds zijn de bouwkosten fors gestegen, waardoor alles duurder wordt... 

Slagen we erin om een sluitende begroting te krijgen? En kan iedereen 'aan boord' blijven? 

Eerst maar eens op vakantie... En dan na de vakantie verder. 

Voor de vakantie leveren we al het benodigde materiaal in bij de aannemer, zodat die kan gaan calculeren.   

 

 

Sloop

Op ons achtererf staan een grote ligboxenstal uit de jaren '70, en een varkensschuur uit de jaren '50. Beiden hebben asbestdaken. Beiden moeten (grotendeels) gesloopt worden, zodat de woningen op het achtererf gebouwd kunnen gaan worden. We hoeven geen sloopvergunning aan te vragen, een sloopmelding is voldoende. Maar we willen wel graag snel een indicatie hebben van de sloopkosten. Dus vragen we offertes aan bij twee plaatselijke bedrijven.

De sloop moet plaatsvinden in de periode tussen september en februari, vanwege de uitkomst van het Flora en Fauna onderzoek. Gedurende het (uitgebreide) broedseizoen van vogels mag er niet gesloopt worden.  

 

Juridisch: Vereniging van Eigenaren

In de ontwikkelfase, waar we nu nog middenin zitten, zijn we georganiseerd in een zogenaamde  'ontwikkelvereniging'. Die heeft tot doel om uit te zoeken of ons project haalbaar is, en om alle voorbereidingen te treffen voor de daadwerkelijke realisatie van ons project. 

Aan het eind van de ontwikkelfase, als delen van de grond verkocht gaan worden aan de leden en de overeenkomsten met de aannemer gesloten worden, moet er een nieuwe rechtspersoon zijn, waarin we ons verenigen. Wij kiezen voor een Vereniging van Eigenaren (VvE). In mei/juni zijn we begonnen met de voorbereidingen daarvoor. We gaan op zoek naar een notaris, die ons kan helpen met de koopovereenkomsten, de splitsingsakten en de statuten van de VvE. En we oriënteren ons op alle onderwerpen die in de statuten van de VvE geregeld moeten worden, zoals bijvoorbeeld de wijze van besluitvorming, rechten en plichten van leden, afspraken over gezamenlijk onderhoud, financiële bijdragen van de leden, afspraken als leden hun huis willen verkopen en dus uit de vereniging gaan etc. De komende maanden zullen we al die onderwerpen uitwerken. Natuurlijk maken we daarbij dankbaar gebruik van voorbeeldstatuten van andere CPO projecten. 

Groep: Een huishouden trekt zich terug... 

Een grote tegenslag: een gezin trekt zich terug! De stress en onzekerheden van een project als dit trekken een te zware wissel op hen. Met pijn in het hart nemen we afscheid van elkaar. We merken hoezeer we al met elkaar verbonden zijn geraakt, en dat we al echt een groep zijn geworden. We zullen elkaar missen!!

Bouw: Sondering

Ten behoeve van de bouw moet er eerst gesondeerd worden om een beeld te krijgen van de bodem. We geven een bedrijf opdracht om dat te doen. 

Groep: Op zoek maar weer naar een nieuw huishouden...

Eind juli maken we op deze site en via www.erfdelen.nl  bekend dat er een plek vrij is in ons wooninitiatief. Al gauw komen de eerste reacties binnen... 

Augustus

Communicatie en publiciteit 

We hebben contact met 'Het Kan Wel' ( www.hetkanwel.nl), forum voor allerlei ideeën, initiatieven en inspiratie voor groener, eerlijker en leuker leven. Zij doen een interview met ons en plaatsen een leuk artikel in hun nieuwsbrief. Daarin staat ook vermeld dat we nog op zoek zijn naar een achtste huishouden. We zijn benieuwd wat voor reacties dat oplevert. Klik op onderstaande link om het artikel te lezen: 

Erfdelen Doesburg is op zoek naar nieuwe medebewoners - HetkanWEL

Bouw

Vanwege de bouwvak is het even wat rustiger aan het front. We sturen alle benodigde gegevens  naar de aannemer zodat die na de bouwvak kan gaan calculeren.

Financieel Juridisch

Ondertussen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de oprichting van een VvE en daaropvolgend de overdracht van grond aan leden van de VvE. We hebben contact met de notaris, het kadaster, de bank. 

Groep

Het wordt drukker - en gezelliger- op het erf! Het chalet van Pieternel en Alex staat er al. Eind augustus gaan zij verhuizen. Gerrina en Yves komen ook snel. Vanaf eind augustus komen zij kamperen, in afwachting van hun tijdelijke woning, die eind september zal komen. Door alvast hier te wonen kunnen hun kinderen makkelijker naar hun nieuwe scholen gaan. 

Klussen op het erf

Best handig, een hovenier en boomverzorger in de groep....

Groep, achtste huishouden

We maken een mooi informatiepakket voor alle serieuze geïnteresseerden, met daarin informatie over ons, de groep, het vrijgekomen huis en de procedure. Met schetsen en plattegronden van de mogelijke nieuwbouw erbij.

November 2022

Bouw

We doen een materialenworkshop met de architecten. Wat voor soort gevelbedekking willen we voor de nieuwbouwhuizen? En wat voor dakbedekking? En welke materialen kiezen we voor de afwerking aan de binnenzijde? Een inspirerende workshop, die het allemaal heel concreet maakt. 

 

Groep

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk hebben we de procedure voor het achtste huishouden succesvol afgerond. Wij zijn heel blij dat Anne Petra en Wiebe zich bij ons hebben aangesloten. We zijn weer compleet! 

Bouw

Het Definitief Ontwerp is zo goed als rond! Er worden nog laatste aanpassingen gedaan in de ontwerpen van de huizen, zoals een dakraam minder of juist extra, of toch maar de badkamer op een andere plek. Maar we zijn er bijna. 

Hieronder staat een aantal plaatjes die een impressie geven van het DO ontwerp

Impressie DO ontwerp

December 2022

Juridisch: statuten VvE

In meerdere vergaderingen, over een periode van september tot december, bespreken we de dingen die we belangrijk vinden die in de statuten van de VvE moeten komen. Belangrijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld: de manier waarop we beslissingen nemen, afspraken over  en onderhoud van gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes, onderhoud aan woningen, afspraken over verkoop en verhuur etc.  

De werkgroep Financieel Juridisch legt voorstellen voor aan de ALV, en bespreekt de uitkomsten met onze notaris, die onze ideeën weer omzet in concept statuten.  

Bouw

19 december is een mijlpaal! De bouwaanvraag wordt ingediend bij de gemeente Doesburg! We hebben er lang en keihard aan gewerkt, samen met (met name) onze adviseur Katja van der Valk en Martine Schipper en Hans Douwes van Schipper Douwes Architecten. Maar het is gelukt. Alle  benodigde documenten zijn ingediend. 

Bouw: Nutsvoorzieningen

We zijn al een tijdje in overleg met Liander en Vitens over de aanleg van nutsvoorzieningen. Aan de voorkant van het erf moet een transformatorhuisje komen. Daarvoor zullen we een stukje grond moeten verkopen aan Liander. 

Er wordt een 'nuts tracé' bepaald. Hoe lopen riool, waterleiding en elektriciteitsleiding vanaf de weg over het erf naar de huizen? Wat is de kortste en handigste route, zodat we zo min mogelijk erfverharding hoeven te verwijderen?  

Subsidieregeling SteenGoed Benutten: gesprek met de gemeente Doesburg

De Provincie Gelderland heeft een subsidieregeling genaamd SteenGoed Benutten (link: .SteenGoed Benutten – Uitvoeringsgereed en realiseren (gelderland.nl). Uit die subsidiepot worden bijdragen geleverd voor o.a. de transformatie van gebouwen, vooral binnenstedelijk, maar ook in het buitengebied.  

De enige partij die de subsidie kan aanvragen is een gemeente. Wij waren al eerder oriënterend in gesprek met de gemeente Doesburg, of zij kansen zien voor een aanvraag voor ons project. In eerste instantie wordt daar negatief op gereageerd, een aanvraag lijkt onhaalbaar. 

Wij verdiepen ons nog eens heel goed in de subsidieregeling, en we denken dat we wel degelijk een kans maken. We schrijven een uitgebreide onderbouwing, en mailen die aan de gemeente Doesburg. 

Eind december hebben we een gesprek in het prachtige stadhuis van de gemeente Doesburg. Het is een heel prettig gesprek, de gemeente kan onze redenatie volgen, en we besluiten om samen verder de mogelijkheden te onderzoeken. Als eerste stapje volgt een gesprek met het subsidiebureau waarmee de gemeente een vaste samenwerkingsrelatie heeft. Dat gesprek wordt gepland in januari. 

 

2023

Januari

2023 wordt het jaar van de waarheid voor ons. Vooral januari wordt spannend. De sloop van de schuren gaat beginnen. De bouwaanvraag is ingediend. En vooral: we krijgen de uiteindelijke kostencalculatie op basis van ons Definitief Ontwerp. Blijft het betaalbaar voor iedereen? Kan iedereen aan boord blijven? We gaan ervoor! Maar spannend is het.   

Sloop

De sloop van de ligboxenstal en de varkensschuur op het achtererf is begonnen. Op 9 januari begint de asbestsanering In twee dagen is 1.000m2 asbestplaat verwijderd van de daken. Op de vloer van de ligboxenstal wordt plastic gelegd, om asbest puin op te vangen. Bijna het hele achtererf is afgezet met geel lint: asbest! Niet betreden! Mannen met witte pakken op een verrijker schoeven de platen los. In anderhalve dag is de klus geklaard.  Op 12 januari start de sloop. En ook dat gaat razendsnel, ook al is er slechts 1 persoon aan het werk met een enorme graafmachine.  Voorzichtig worden de gordingen verwijderd en op een stapel gelegd. Wij willen het hout graag bewaren om her te gebruiken. De metalen spanten worden omvergetrokken en met een enorme hydraulische schaar in stukken geknipt. De muren worden omgeduwd, en het puin wordt op stapels gelegd, alvorens te worden afgevoerd. In amper drie dagen is de ligboxenstal weg, de sloop van de varkensschuur  gaat nog sneller. Daarna komt nog het verwijderen van de mestkelders, het verwijderen van erfverharding op plekken waar gebouwd gaat worden of waar het nuts tracé gaat lopen, en het aanbrengen van grond om het erf bouwrijp te maken.  Al met al toch een klus van ruim twee weken...   

Paula en Jorn van de Werkgroep Sloop op de resten van de ligboxenstal, 13-01-2023

Juridisch: statuten VvE

Op 15 januari zetten we weer een belangrijke stap. De concept statuten van de op te richten VvE (Vereniging van Eigenaren) zijn klaar! Alle 68 (!) artikelen zijn doorgesproken en, met een aantal kleine wijzigingen, akkoord bevonden door de ALV. De notaris Van Weeghen Doppenberg Kamps kan ze nu definitief maken. Het maandenlange monnikenwerk van de leden van de werkgroep Financieel/Juridisch kan eindelijk worden afgerond. 

Om een voorbeeld te geven van hoe ingewikkeld het soms is. Wat spreek je af over gebruik van je huis door anderen, en hoe formuleer je dat goed? Mogen er mensen komen logeren? Ja, natuurlijk! Ook je neefje dat een half jaar hier in de buurt stage komt lopen en woonruimte zoekt? Ja, natuurlijk! Mag je kamers verhuren? Een B&B beginnen? Dat wordt misschien al ingewikkelder. Huizen ruilen tijdens vakantie? Ja natuurlijk. Je huis verhuren als je zelf een jaar op wereldreis gaat? OK, maar hebben de erfgenoten dan inspraak in wie er voor lange tijd hun nieuwe buren worden? En wat spreken we met die mensen af ten aanzien van deelname aan gemeenschappelijke activiteiten? Wie is dan verantwoordelijk voor onderhoud? etc.

Een ander voorbeeld. Wat als mensen hun huis te koop willen aanbieden? Moeten ze dat dan eerst aan de andere leden doen, of de vereniging de kans geven om een nieuw huishouden voor te dragen? Hoe lang mag de vereniging zoeken? Wat als verkoper en beoogde kandidaat er niet uitkomen? Wat als degene die het meeste biedt zich eigenlijk helemaal niet interesseert voor erfdelen?

Kortom: statuten? Er valt veel over te zeggen...   

Groep

Samen op de foto op de erfdag, 15 januari. Van links naar rechts: Madelon, Jolan met kleine Lou; Paula; Obe en Pauline; Marlies en Nic; Anne Petra (Wiebe staat helemaal rechts); Yves en Gerrina en hun kinderen Elin en Isar; Jorn met Ravi, en Hester; Pieternel en Alex (hun zoon Olaf staat net zichtbaar op de grijper, achter Anne Petra, hun andere zoontje Vester staat niet op de foto; Wiebe (partner van Anne Petra).

15 volwassenen, 6 kinderen, 8 huishoudens. En we hebben er allemaal zin in om met elkaar hier te wonen. De sloop van de schuren op het achtererf is weer een belangrijke stap in die richting. 

Bouw/calculatie: het blijft spannend!

In de laatste week van januari krijgen we eindelijk de calculatie op basis van het DO (Definitief Ontwerp) en het TO (Technisch Ontwerp) binnen van de aannemer. Iets waar we met veel spanning, en in sommige gevallen ook veel stress, naar hebben uitgekeken. We hoopten natuurlijk op een uitkomst die dicht bij onze eigen begroting zou liggen. Maar dat bleek helaas nog niet het geval. We liggen nog behoorlijk uit elkaar, dus zullen we nog hard aan de bak moeten om te kijken of we er samen uit kunnen komen. De tijd zit ook niet echt mee. De hypotheekrente is behoorlijk gestegen, en hoewel de bouwkosten weer wat zakken, zijn ze nog niet op het niveau van 'voor de (Oekraine) oorlog'. Deelnemers kunnen dus minder lenen, terwijl ze voor dat bedrag minder kunnen kopen. Het blijft nog even spannend, dus.   

Vervolggesprek Subsidie SteenGoed Benutten

We hebben een tweede gesprek met de gemeente Doesburg over de subsidie SteenGoed Benutten. Dit keer is ook Bureau Hezelburcht erbij, zij zijn het vaste subsidieadviesbureau waar Doesburg mee samenwerken. 

Ook dit gesprek verloopt (voorzichtig) positief. In theorie liggen er kansen, ziet ook Bureau Hezelburcht. Maar ze hebben ook nog veel vragen. We zullen heel goed duidelijk moeten maken hoe ons project gefinancierd wordt, en waarom we een zgn. 'onrendabele top' hebben waardoor we niet alles zelf kunnen financieren.

Kortom, er is werk aan de winkel voor ons. Maar ondertussen kan er al wel de volgende stap gepland worden: dat is een formeel voorgesprek met de Provincie Gelderland. Op basis van zo'n gesprek beslist de Provincie of het project subsidiabel is.  

Februari

Aanvraag subsidie SOO

De RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft een subsidieregeling genaamd 'Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimte Ouderenhuisvesting' (SOO). Voor het realiseren van onze gemeenschappelijke ruimte hebben we maar een beperkt budget beschikbaar. Een bijdrage vanuit SOO zou dan ook meer dan welkom zijn. We voldoen aan alle criteria, dus hopelijk gaat het lukken. Medio februari dienen we  de aanvraag in. Binnen 13 weken krijgen we te horen of onze aanvraag gehonoreerd gaat worden. Afwachten en duimen maar...      

Appels en peren...

De onderhandelingen over de calculatie met de aannemer verlopen moeizaam. Wij hebben een bouwadviesbureau, Vitruvius, ingehuurd om te beoordelen of de calculatie marktconform is. Maar met name voor de schuurwoningen kan de aangeleverde calculatie niet gecontroleerd worden, omdat die op een andere manier is aangeleverd, waardoor vergelijking niet goed mogelijk is. Daardoor hebben we het steeds over appels en peren, die niet vergeleken kunnen worden. En het kost blijkbaar enorm veel tijd en moeite om er appels en appels van te maken. Of peren en peren.   

Maart

Bouw

De onderhandelingen met de aannemer kunnen eindelijk worden afgerond. Vitruvius heeft de begroting gecontroleerd op marktconformiteit. Met name voor de twee woningen in de monumentale schuur was dat om allerlei redenen een hele klus. Maar de bouwkosten zijn marktconform. Ze zijn alleen nog steeds aanzienlijk hoger zijn dan we hadden geraamd, helaas. 

Voordat we 'Ja' zeggen moeten we eerst goed kijken of iedereen het kan betalen... 

De hele maand maart zijn we bezig om te kijken wat er nog uit de begroting kan, wat er weer in moet, op welk bedrag we dan uitkomen, of we dekking kunnen vinden uit andere begrotingsposten etc. En ondertussen zitten een aantal leden in enorme spanning. Wat wordt de uiteindelijke VON prijs? Kunnen ze nog een beetje extra hypotheek krijgen? Kunnen ze nog ergens anders geld lenen? Kunnen ze meer doen in zelfwerkzaamheid?  Als het niet lukt, moeten ze dan afhaken? Dat wil niemand. We zijn al zo lang samen onderweg. En sommigen van ons wonen al op het erf, en de kinderen gaan al hier naar school...  

VvE en Opstalrechten

De statuten zijn weliswaar klaar, maar dat betekent nog niet dat we zomaar de vereniging kunnen oprichten. We hebben namelijk ook te maken met andere partijen, zoals Liander (elektra), Vitens (water) en de gemeente Doesburg (riolering). De huizen moeten worden aangesloten op elektriciteit, water en het riool, dus moeten er over ons erf kabels en buizen worden gelegd. Die zijn en blijven hun eigendom, en zij moeten daar zonder onze toestemming bij kunnen ten behoeve van onderhoud en reparaties. Dus moet er in de statuten geregeld worden dat zij zgn. 'opstalrechten' hebben. Die moeten ook worden opgenomen in de stichtingsakte van de VvE. Dit blijkt in de praktijk een enorm karwei, waar we (met name Marlies)  maanden mee bezig zijn. Per partij moeten er verschillende afspraken gemaakt worden, die allemaal moeten worden gecontroleerd door juristen, goedgekeurd door leidinggevenden etc.  

En een hoofdstuk apart in dit verhaal vormhet transformatorhuisje. Om 7 nieuwe huizen van elektriciteit te kunnen voorzien, moet Liander een transformatorhuisje plaatsen. Daarvoor moeten wij een stukje grond van 20 m2 verkopen aan Liander. Dat stukje moet dus weer kadastraal worden afgesplitst van de rest van het perceel. Maar eind maart lijkt ook deze hobbel genomen...

April

Groep

Op 1 april zijn we eruit! Iedereen kan op een of andere manier haar/zijn huis betalen. Dus iedereen kan hier komen wonen! Een bijzonder moment! 

Aanneemovereenkomst 

We laten  aannemer Klomps weten dat we definitief akkoord zijn, en vragen hem om de aanneemovereenkomsten op te gaan stellen. Dat heeft wat meer voeten in de aarde dan wij hadden gedacht. De aanneemovereenkomsten worden opgesteld op basis van de contractstukken, maar die moeten dan wel helemaal correct zijn. Er is nog veel communicatie nodig tussen architecten en aannemer om alles rond te krijgen. 

Financieel/juridisch: verkoopvoorwaarden grond

Een ander belangrijk punt waren de verkoopvoorwaarden van de grond. Anders dan bij veel CPO's, die gezamenlijk grond kopen van de gemeente, zijn de grond en opstallen hier aangekocht door Marlies en Nic. Zij verkopen percelen grond voor prive gebruik (eigen kavel) en gebruik van de overige gemeenschappelijke grond. Daar horen verkoopvoorwaarden bij. Belangrijkste punt daarbij was een  anti-speculatiebeding. Ook daar zijn we goed uitgekomen met elkaar. De regeling die we bedacht hebben wordt opgenomen in het koopcontract voor de grond.  

Welstand en de Omgevingsvergunning

Medio april krijgen we een brief van de ODRA, de omgevingsdienst, dat ze voornemens zijn onze bouwaanvraag af te wijzen, omdat Welstand nog niet akkoord kan gaan met ons ontwerp voor de woningen in de monumentale schuur! 

We zaten al een tijd te wachten op een uitnodigen voor de commissie Welstand, zodat we de laatste zaken zouden kunnen bespreken, met name het aantal dakramen en de grootte ervan. Maar we zijn nooit uitgenodigd... En nu blijkt de commissie al vergaderd te hebben in maart, en niet akkoord te zijn! 

We krijgen een week de tijd om alle vragen te beantwoorden en aan alle 'eisen' te voldoen. Dat levert veel werk op, met name  voor onze architecten. En voor alle deelnemers, met name voor de 'schuurbewoners' leverde het weer veel extra spanning op.

We spreken af dat de termijn voor het verlenen van de vergunning wordt verlengd met 2 weken, van 24 april tot 5 mei. Op die manier kunnen we op 25 mei aansluiten bij de eerstvolgende vergadering van de Commissie Welstand. 

Die vergadering verloopt gelukkig positief in die zin dat Welstand uiteindelijk akkoord kan gaan en we onze Omgevingsvergunning zullen verkrijgen. We hebben niet op alle punten gekregen wat we graag hadden gewild, en dat is jammer. Maar het is toch 'eind goed, al goed'. Want we hebben alweer een belangrijke hobbel genomen!

Opstalrechten

Het is gelukt met alle opstalrechten! Alle partijen hebben hun fiat gegeven, waardoor de opstalrechten nu kunnen worden vastgelegd in de stichtingsakte van de VvE door onze notaris Van Weeghel Doppenberg Kamps uit Doetinchem.

Voorgesprek Provincie Gelderland over subsidie SteenGoed Benutten 

Medio april hebben we een officieel voorgesprek met de Provincie Gelderland over de mogelijkheden van de subsidieregeling SteenGoed Benutten voor ons project. Het gesprek vindt plaats op ons erf. Dat is fijn, want dan kan iedereen zien waar het om gaat en kunnen we veel beter uitleggen wat de bedoeling is. 

Ook dit gesprek verloopt heel prettig. Iedereen ziet de potentie van deze locatie. En iedereen ziet ook dat er bij de transformatie van een (monumentaal) boerenerf in een kleinschalig erfdelersproject allerlei kosten bijkomen die alleen het bouwen van woningen sec overstijgen. Zoals het aanbrengen van kwalitatieve verbeteringen aan de monumentale gebouwen, het realiseren van gemeenschappelijke voorzieningen (anders dan de ontmoetingsruimte), zoals een werkplaats en bergingen, en de inrichting van het erf (o.a. parkeervoorzieningen). De uitkomst van het gesprek is positief: de aanvraag kan worden ingediend door de gemeente Doesburg! We maken samen afspraken wat er nog nodig is om dat te kunnen doen. 

Wij zijn heel blij met deze uitkomst! Weer een stapje verder in dit proces! 

Mei

VvE opgericht!

De maand mei begint goed! Op 1 mei zitten Marlies en Nic als huidige eigenaren bij notariskantoor Van Weeghel Doppenberg Kamps in Doetichem om de VvE op te richten!

Ongeveer 100 pagina's aan artikelen en bijlagen, waar we zoveel maanden zo lang aan gewerkt hebben, passeren in enkele minuten de revue. Dan zetten we onze handtekeningen en klaar: de vereniging is een feit! Er zijn nu 8 appartementsrechten gevestigd op ons perceel. 

Voorlopig zijn Marlies en Nic de enige leden van de VvE. Zodra de andere huishoudens de koopovereenkomst hebben getekend zijn zij ook lid van de vereniging.   

Bouwvergunning is afgegeven!!

Nog meer goed nieuws. We krijgen de schriftelijke bevestiging van de ODRA dat per 26 april de Omgevingsvergunning is verleend! Zes weken na die datum zal die onherroepelijk zijn.  

Koopovereenkomst

De notaris legt, samen met Marlies, de laatste hand aan de  koopovereenkomst. Die is nodig om de grond te kunnen verkopen. 

Tevens wordt de koopovereenkomst vergeleken met de model Aanneemovereenkomst, omdat die met elkaar verbonden zijn. Je kan niet alleen de grond kopen, en geen huis laten bouwen... En andersom kan ook niet. Dus beide documenten moeten op elkaar afgestemd worden wat betreft definities, gehanteerde termijnen, ontbindende en opschortende voorwaarden e.d. 

 

Klussen op het erf

7 mei, eindelijk weer eens tijd om klusjes te doen op het erf. We maken een begin met het ontspijkeren van de ongeveer 150 balken die we hebben overgehouden na de sloop van beide schuren. De schone balken worden op bruikbare lengtes gezaagd door Alex en netjes opgestapeld. Anderen ruimen snoeihout op of maaien het gras. Er is altijd wat te doen op het erf  in de lente. Totdat een enorme stortbui ons dwingt om te stoppen. Maar dan is het ook mooi geweest. 

Aanneemovereenkomst

Ook de aanneemovereenkomsten worden getekend. Het blijft tot op het laatst plussen en minnen: welke onderdelen laten we door de aannemer uitvoeren, welke willen we elders beleggen. Bijvoorbeeld: de zonnepanelen halen we uit de aanneemovereenkomst, dat regelen we zelf. Ook het tegelwerk en het sanitair wordt uiteindelijk uit de aanneemovereenkomst gehaald. We gaan zelf op zoek naar tegelzetters en een bedrijf dat badkamermeubilair kan installeren. 

SOO subsidie toegekend! 

Half mei krijgen we van het RVO, die de SOO subsidieregeling (Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimte Ouderenhuisvesting) uitvoert, een verzoek om aanvullende informatie, over met name de VON prijzen en de bouwbegroting voor de gemeenschappelijke ruimte. Gelukkig zijn we inmiddels een stuk verder in ons proces dan in februari, toen we de aanvraag indienden, dus we kunnen de gevraagde informatie goed aanleveren, samen met een uitgebreide toelichting op (de voortgang van) ons project.  

Een paar dagen nadat we de toelichting hebben verstuurd valt de toekenningsbeschikking in onze mailbox. Wij zijn ongelofelijk blij! Met dit subsidiebedrag zal het ons zeker lukken de gewenste schuur met daarin een ontmoetingsruimte te gaan realiseren! 

Juni

2 juni: de eerste overdracht!

Paula heeft de primeur! Ze de trotse eerste eigenaar van een kavel grond op Nijhof. En natuurlijk mede-eigenaar van 8.000m2 gezamenlijke grond. Op 2 juni rijden we naar het notariskantoor van Van Weeghel, Doppenbergh en Kamps in Doetichem. Notaris Jeroen Smits leest de verkoopakte voor (nou ja, in samenvatting) en dan is het zo ver. We tekenen de akte en de overdracht is een feit! Paula is daarmee ook lid van de VvE geworden. 

De overdracht naar de anderen zal in juli of augustus plaatsvinden. Voor Paula was een snelle overdracht nodig in verband met haar hypotheek. 

 

Kamperen op het erf

10 en 11 juni hebben we een kampeerweekend op het erf. Iedereen is er. Tenten en een caravan worden neergezet in de boomgaard. Het weer is prachtig en het weekend kan niet meer stuk. We kletsen, gaan naar het Hanzefeest in Doesburg, eten samen en doen spelletjes. Obe maakt luchtfoto's met zijn drone.  En 's avonds lopen sommigen eindeloos rond met kleine kinderen die het hier superleuk vinden maar van de weeromstuit niet kunnen slapen...  

Op zondagochtend, na een ontbijt in de tuin, komt de fotograaf van het blad De Hessencombinatie langs en maakt een groepsfoto. De Hessencombinatie is een mooi vormgegeven periodiek dat vier keer per jaar verschijnt, voor inwoners van o.a. Drempt en Achter Drempt, Hoog Keppel, Laag Keppel en Eldrik. Het staat vol mooie verhalen over inwoners van deze streek. 

En wij, als 'nieuwe buren' van de voetbalclub HC'03 komen er ook in! De fotograaf komt nu alvast langs, de interviewer komt later (24 juni).  

Woningborg

Als een aannemer een aantal huizen bouwt, dan wil de opdrachtgever (wij dus) en de financier (de hypotheekverstrekkers) vaak de garantie hebben dat de huizen worden afgebouwd, ook als de aannemer onverhoopt failliet gaat. Daarvoor bestaat in Nederland een organisatie, Woningborg geheten. Die verstrekt, na goedkeuring van een aanvraag, certificaten. 

Het verkrijgen van een Woningborgcertificaat blijkt in ons geval ingewikkelder te zijn dan onze aannemer en onze projectbegeleidster hadden gedacht. Ten eerste duurt de procedure lang, en wij hebben haast. Want de data van enkele hypotheekoffertes verloopt in juli en augustus, en voor die tijd moet het Woningborg certificaat afgegeven zijn. Dat is een eis van sommige hypotheekverstrekkers. Ten tweede blijkt ons project complexer te zijn dan Woningborg gewend is, omdat er sprake is van zowel nieuwbouw (de vijf woningen op het achtererf) als transformatie  (de bouw van 2 woningen in de monumentale schuur). En dat zijn 2 verschillende certificaten, maar dat   

Achtervangovereenkomst

En dan nog zo'n lastig dossier: de achtervangovereenkomst met de aannemer. Een van de hypotheekverstrekkers is extra voorzichtig met CPO projecten en wil allerlei extra garanties: niet alleen een Woningborg certificaat, maar ook een achtervangovereenkomst met de aannemer. Uit die overeenkomst moet duidelijk worden dat, als een ander huishouden zich terugtrekt vlak voor de start bouw, er geen extra kosten voor rekening komen van de overige huishoudens. We hebben een goed gesprek met Klomps, en er is zeker de bereidheid om er samen uit te komen, maar het vergt toch nog heel wat heen en weer mailen voordat we eruit zijn en er een overeenkomst ligt waar iedereen mee kan leven.  

Juli

Tekenen bij het kruisje...

Vandaag is een grote dag! Drie huishoudens reizen af naar Doetinchem, evenals Marlies en Nic, de eigenaren van de grond. Onze notaris Jeroen Schoot van Van Weeghel, Doppelbergh en Kamps begeleidt de overdracht van drie appartementsrechten aan Pieternel en Alex, Obe en Pauline, en Anne Petra en Wiebe.  Normaal een standaard  handeling wellicht. Maar dit keer niet... Paniek breekt uit als vlak voor het tekenen blijkt dat de papieren van een van de huishoudens, door een fout buiten hun schuld om, niet in orde zijn. Ze dreigen niet te kunnen gaan tekenen! Nu hebben we de hulp van de notaris echt heel hard nodig. Met kunst en vliegwerk en inzet van al zijn gewicht als notaris krijgt hij het voor elkaar bij de bank, en een uur later dan gepland kan er toch getekend worden. Door iedereen. Voor ons is onze notaris op dat moment zijn gewicht in goud waard! 

 

 

 

  

Archeologisch onderzoek

Helemaal aan het begin, toen we Nijhof pas net gekocht hadden, hebben we contact gehad met de stadsarcheoloog van Zutphen, die ook voor de gemeente Doesburg werkt. Het erf van Nijhof is een erkende archeologische vindplaats. In de buurt zijn al vaker archeologische vondsten gedaan, o.a. bij de aanleg van de gasleiding die in de buurt van ons erf loopt. 

Een archeologisch onderzoek zal dus sowieso noodzakelijk zijn, op die plekken waar gebouwd wordt buiten de waar de grond 'nog niet beroerd is', ofwel buiten de plek waar de oude schuren stonden. 

We leggen nu dus opnieuw contact met de stadsarcheoloog. Hij gaat voor ons een Programma van Eisen opstellen, wat door de gemeente Doesburg moet worden goedgekeurd. De bedoeling is dat de archeoloog 'meekijkt' met de bouwvoorbereidingen, dus als de grond deels afgegraven wordt voor de nieuw te bouwen huizen. 

Augustus

We zijn er bijna...

In augustus zijn we nog 2 keer in Doetinchem bij de notaris. Eerst om de koopovereenkomst met Madelon en Jolan te tekenen. En 10 dagen later om met Hester en Jorn hetzelfde te doen. Wat is iedereen blij dat het nu eindelijk zo ver is, en dat er nu echt, maar dan ook echt niets meer fout kan gaan... 

 

 

Subsidie SteenGoed Benutten

Begin augustus krijgen het bericht dat de ambtenaar van de Provincie Gelderland akkoord is gegaan met de definitieve aanvraag. Dat betekent dat de gemeente Doesburg de aanvraag nu kan ondertekenen en indienen, en dat daarna de formele afhandeling volgt bij de Provincie. Dat ziet er goed uit, dus. 

Eind augustus wordt de definitieve aanvraag ingediend door de gemeente Doesburg. 

We zullen nog een aantal weken geduld moeten hebben tot we de beslissing horen...

Gemeenschappelijke ruimte

Nu de subsidie door de SOO is toegekend kunnen we verder met onze plannen. Dat moeten we ook snel doen, want de aannemer gaat in november starten met het grondwerk, het storten van de vloeren en het leggen van leidingen in de vloeren. Dat moet natuurlijk ook gebeuren ten behoeve van de gemeenschappelijke ruimte. 

In onze eerste ALV na ons 'zomerreces' praten we uitgebreid over de plattegrond van onze gemeenschappelijke schuur van 14 x 10 meter. Daarin moeten, naast uiteraard de ontmoetingsruimte met keuken, ook een logeer/werkkamer komen, een WC en een badkamer(tje). En natuurlijk een werkplaats, om in te klussen en ons (tuin)gereedschap in op te bergen. 

We hadden hier natuurlijk al eerder ideeën over uitgewisseld, dus we kwamen er vrij snel uit.

Het volgende gesprek zal gaan over de buitenkant van de schuur. Kunnen we een houten schuur betalen, of wordt het een metalen loods? 

September

Houtworm... 

Nog zo'n dingetje wat we moeten regelen, en waar we pas laat aan denken: houtwormbestrijding. 

De monumentale schuur, waar 2 woningen in komen, heeft oude palen en balken. Sommige daarvan zijn aangetast (geweest) door houtworm. Voordat de bouw begint moeten het houtwerk behandeld worden.  

Gelukkig hadden we al in 2021 een offerte gevraagd bij een bedrijf. We nemen opnieuw contact op en vragen een nieuwe offerte. We hopen dat dat bedrijf snel kan komen, voordat de vloer van de schuur gesloopt gaat worden, begin oktober. 

Naast de schuur laten we dan ook meteen de hooizolder behandelen. Ook al hebben we nog geen concrete plannen voor gebruik van die ruimte, we moeten er wel goed voor zorgen, want het maakt deel uit van het monument.  

 

 

Voorbereidingen bouwrijp maken

De voorbereidingen voor het bouwrijp maken starten. Er is overleg op het erf tussen aannemer Klomps, De Covik die graaf- en sloopwerkzaamheden verricht, en nutspartijen. Het gaat het peil van de huizen (hoe hoog komt dat te liggen), over de aanleg van riolering, over de grond in de bouwputten aanvullen en egaliseren e.d. 

De aansluiting voor de bouwstroom staat er inmiddels al (zie foto). Nu de bouwstroom zelf nog...

Publiciteit

Vlak voor de kermis in Achter Drempt begint komt het plaatselijke blad de Hessencombinatie uit. Er staat een interview in met ons. Titel: Het erf delen met anderen: Acht huizen op de plek voormalig boerderij Nijhof. 

We krijgen appjes van buurtbewoners: 'leuk interview!'. 

Minder leuk nieuws

September brengt ook een fikse tegenslag. Yves en Gerrina besluiten, met veel pijn in het hart, toch niet verder te gaan met het project. Al bijna twee jaar hebben we samen opgetrokken, plannen gemaakt, dromen gedeeld, vergaderd, geklust en gekletst, en samengewoond op het erf (Yves en Gerrina wonen met hun kinderen in een tijdelijke woning op het erf). We zijn samen ver gekomen. Het is jammer dat het hier stopt.  

Nieuwe procedure gestart

We halen een paar keer diep adem, en moeten dan door met de groep. We moeten snel een nieuw huishouden werven. Want de bouw begint al over 2 maanden! We maken een aankondiging voor de site en om te verspreiden via sociale media en site's als www.erfdelen.nl. Gezocht: een gezin met kinderen! Al snel komen de eerste reacties binnen...

  

Kopersgesprekken

Nu wordt het superconcreet: de 'kopersgesprekken' met de aannemer worden gepland. Elk huishouden moet op detailniveau allerlei zaken gaan aangeven: van exacte plek stopcontacten tot keukenaansluitingen. Voor bijna iedereen is dit een eerste keer dat we zoiets moeten doen. Belangrijk dus om met elkaar te overleggen en samen voor te bereiden...     

Oktober

Houtwormbestrijding

De schuur hebben we leeggehaald, in afwachting van het slopen van de vloer en, voorafgaand daaraan, de houtwormbestrijding. Alle houten delen worden bespoten met een of ander niet zo fris goedje. Maar ja, we  willen graag huizen in de schuur bouwen die niet van binnenuit opgegeten worden door houtworm. Dus het is niet anders...  

Oktober

Tegenvallers...

In de aanloop naar de start van de bouw lopen we nog tegen enkele financiële tegenvallers op. Het bouwrijp maken is uit de begroting van de aannemer gehaald. Dan kunnen we dat zelf laten doen, en dat is misschien goedkoper. Maar we blijken slecht voorbereid op wat dit allemaal inhoudt en wat het allemaal kost. Mede daardoor slinkt onze post 'Onvoorzien' rap, en dat levert onrust op. Hebben we alles onder controle? Weten we wat er nog meer komt? Onze projectbegeleider Katja van der Valk is er niet meer bij, zij heeft ons tot hier gebracht. Nu moeten we het zelf doen, met steun van de architect Hans Douwes, die de directievoering van het bouwproces op zich neemt. Eind oktober melden we in het bouwteam dat het geld helaas op is, en dat we in het vervolg elk dubbeltje moeten omdraaien. 

November

We zijn begonnen!

Het is zover! Er wordt begonnen met de voorbereidingen voor de bouw, het 'bouwrijp maken. 

Op de site is vanaf nu een aparte pagina 'Bouw'. Daar houden we alle vorderingen bij. 

Werving achtste huishouden

De zoektocht naar een nieuw gezin met kinderen levert 7 beloftevolle reacties op: gezinnen uit o.a. Amsterdam, Rotterdam, Doesburg en Dieren. Gezinnen met 1, 2 of 3 kinderen.

We gaan met iedereen online in gesprek. Het zijn leuke en informatieve gesprekken. Maar het blijkt dat erfdelen toch niet voor iedereen is weggelegd. Zeker, iedereen is in beginsel enthousiast, maar zo'n grote stap zetten  moet wel echt passen op dit moment in je leven, met je kind(eren), je baan, je familie en vrienden.

Voor de echte ontmoetingsdag op het erf, 4 november, blijven vier gezinnen over. Een aantal dat een paar dagen later daalt naar 3. Met die overgebleven gezinnen zetten we het gesprek voort. We hebben er alle vertrouwen in dat we er uit komen en we straks weer compleet zijn, met acht huishoudens.    

Publiciteit

We komen 2 keer kort achter elkaar in de publiciteit bij Omroep Gelderland, in het kader van het programma Expeditie Nederland. Het onderwerp van het programma was de regionale huizenmarkt en de trend dat mensen uit de Randstad steeds vaker de rust en de ruimte van de Achterhoek opzoeken.  

Grappig: op maandag 20 november worden vermeld op het 8 uur journaal van Omroep Gelderland. De bouw bij Erfdelen Doesburg gaat beginnen! 

We zijn eruit! (en kiezen is verliezen...)

Het blijft altijd spannend, voor ons, maar zeker ook voor de 2 gezinnen die nog in de race waren voor de vrije plek in ons project. 

Op zondag 26 november hebben we een laatste kennismakingsbijeenkomst met 2 leuke en enthousiaste gezinnen. Aan het eind moeten we de knoop doorhakken. Dat valt niet mee, waarom hebben we geen 2 plekken vrij, verzuchten we af en toe... Uiteindelijk kiezen we voor Femke en Martijn en hun dochtertje Marin. Welkom in ons project, Femke, Martijn en Marin!

Subsidie SteenGoed Benutten is toegekend!

We wisten het al even, maar dat was informeel. Nu weten we het definitief: de subsidie van uit het programma SteenGoed Benutten wordt definitief toegekend! De gemeente Doesburg, als aanvrager, heeft de officiële beschikking van de Provincie Gelderland ontvangen. Wij krijgen een afschrift van de beschikking toegestuurd, met een begeleidende brief daarbij voor de verdere afhandeling. 

Dit is echt steengoed nieuws. Wij zijn super blij. Deze subsidie maakt het ons mogelijk om een aantal dingen te realiseren, die extra zijn, naast het bouwen van de huizen sec: zoals het realiseren van een schuur met daarin een werkplaats en een gemeenschappelijke ruimte, de aanpassing van de Deel aan toekomstig gebruik (o.a. bergingen voor de huizen), enkele noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden om de monumentale gebouwen in stand te kunnen houden, en basale inrichting van het erf.  

We brengen een mooie bos bloemen naar het stadhuis, als dank voor de inzet van de gemeente om dit mogelijk te maken.  

2024

Publiciteit

Ons project wordt genoemd met tekst en foto's in het net uitgekomen rapport 'Innovatie en perspectief voor de Landbouw' van het Ministerie van LNV. 

Erfdelen wordt omschreven als een van de manieren om een goede bestemming te geven aan vrijkomende agrarische bebouwing. 

Januari

Op 7 januari hebben we weer een erfdag. Op een van de eerste droge en koude dagen deze winter maken we een afscheiding van geknotte essentakken. 

Obe maakt mooie luchtfoto's met zijn drone. Linksboven op de foto de fundamenten van de drie woningen aan de westzijde. Ze staan bijna geheel onder water. rechtsboven de fundamenten van de andere 2 nieuwbouwwoningen. 

Februari

Afscheid Katja

Begin februari nemen we officieel afscheid van Katja van der Valk, die ons tot en met de zomer 2023 begeleid heeft. We hebben veel meegemaakt samen, we hebben veel hobbels moeten nemen. Het project heeft veel gekost van ons allemaal, ook van Katja. Maar uiteindelijk zijn we, mede dankzij Katja,  gekomen waar we nu zijn, en daar zijn we best trots op.

Zomaar een morgen...

Om 07.00 uur gaat het licht op de bouwplaats aan. Dat levert in de vroege ochtend in ieder geval mooie plaatjes op.  

Publiciteit

'Onze journalist' bij dagblad De Gelderlander neemt contact op. Hoe staat het met de bouw? Hij wil wel weer een keer langskomen. Pieternel en Marlies hebben een leuk gesprek, en worden op de bouwplaats gefotografeerd met bouwhelmen op. Op 28 februari wordt het artikel geplaatst met als titel: 'Op dit oude boerenerf verrijst compleet nieuwe woongemeenschap'. 

Klik op deze link voor het volledige artikel: Pieternel en Marlies delen een boerenerf met anderen: ‘Zoveel belangstelling dat er een stop nodig was’ | Doesburg | gelderlander.nl

 

 

De groep is compleet!

Op 29 februari vindt de laatste overdracht van grond plaats. Bij de notaris in Doetinchem tekenen Femke en Martijn. Het is zo ver: we zijn compleet! 

 

Uitbreiding

We hebben er een nieuw erfgenootje bij! Op 6 maart is Wies geboren, de jongste van Jorn en Hester. Nu zijn we met 15 volwassenen en 6 kinderen. We verheugen ons nu al op al dat leven op ons erf straks!