Tijdlijn van ons project

Het realiseren van een erfdelersproject vergt een lange adem. Het kost veel tijd en energie, en het duurt meerdere jaren - in ons geval zeker 7  jaar, en dat is nog best snel- voordat het gerealiseerd is. Erfdelen doe je niet zomaar even 'erbij', naast al je andere bezigheden. Er zijn zoveel dingen te doen en te regelen: het vinden van een geschikte locatie, het opstellen van een woonvisie, het vinden van andere mensen, het optuigen van een organisatie... En als je dan een locatie gevonden hebt dan begint alles rond bestemminsplan, onderzoeken, architecten keuze, bouwplannen, fiscaal juridische kwesties, etc. Je bent zo jaren verder voordat er begonnen kan worden met (ver)bouwen.  

Marlies, Nic en... 

Hieronder staat een soort tijdlijn van ons project. Daarop staan per jaar, en in drukkere tijden ook per kwartaal of maand, de belangrijkste activiteiten en mijlpalen aangegeven. In het begin is het vooral het verhaal van Marlies en Nic en hun vrienden Lianne en Jelmer van hun zoektocht naar een mooie plek. Later wordt dat het verhaal van Marlies en Nic samen met Pieternel en Alex, en hoe zij een groep bij elkaar weten te krijgen en de organisatie op poten zetten. En vanaf de zomer 2021 wordt dat het verhaal van Marlies en Nic, Pieternel en Alex en hun twee kinderen, Madelon en Jolan, Paula, Hester en Jorn en hun dochtertje, Pauline en Obe, Sibel en Artan en hun twee kinderen, en Gerrina en Yves en hun twee kinderen. Vijftien volwassenen, 7 kinderen. Samen op pad, richting Doesburg. Wij zijn blij en trots dat er zoveel leuke en betrokken mensen zijn die met elkaar deze reis willen maken. We hopen dat iedereen eind 2023 op Nijhof woont. 

 

 

2016/2017

De reis begint. We voeren ongedwongen eerste gesprekken met onze vrienden Jelmer en Lianne. Hoe zou het zijn om samen een erf te delen? Samen oud te worden? Maar dan wel ook met jongere mensen, gezinnen met kinderen om ons heen? Met reuring en gezelligheid op het erf. We hebben een woongroepverleden, dus het idee van erfdelen spreekt ons aan. En met de kinderen (bijna) uit huis is er ruimte om na te denken over wat we zouden willen in de toekomst. 

Lianne en Jelmer zijn enthousiast. Maar het ligt allemaal nog heel ver weg in de toekomst... We doen rustig aan, het idee dat we dit echt kunnen gaan doen groeit heel langzaam.  Op een gegeven moment gaat het gesprek ook over waar we zouden willen wonen. Ergens in de omgeving van Arnhem, want daar is het mooi, en drie van ons wonen er al. Het rondkijken op Funda start...

 

2018

Locatie

In de zomer zien we op Funda een mooie boerderij te koop staan, boerderij Nijhof in het buitengebied van Doesburg. Met mogelijkheden om 3 huizen te realiseren, staat er in de tekst. Dat zou misschien iets kunnen zijn...

We doen een eerste bezichtiging. We zien meteen de mogelijkheden. Het is groot, robuust, goed onderhouden. De boerderij en de schuren bieden allerlei kansen voor meerdere huizen. Het erf is zo ruim, daar kan je alles realiseren wat je maar zou willen, bij wijze van spreken. En er staan gelukkig al behoorlijk wat oude bomen. Maar we zien ook al het werk...  Aan de omgeving moeten we misschien nog even wennen: akkers om ons heen, het bos wat verder weg dan we gewend zijn, openbaar vervoer ook verder weg. Maar we worden blij van de rust, de stilte, het wijdse uitzicht, de IJssel, de uitgestrekte bossen van de Veluwezoom en het prachtige en gezellige stadje Doesburg vlakbij.

We zijn nog niet toe aan bieden. We slapen er veel nachtjes over, kijken heel vaak op Funda, rijden in het weekend langs de boerderij. We kijken ook op andere plekken. In Renkum, rond Wageningen, maar daar is het te duur voor ons. Ten zuiden van Arnhem, maar daar is het al behoorlijk druk. Rond Nijmegen, rond Zutphen en Lochem. En steeds komen we weer terug bij NIjhof.

2019

Locatie

Voorjaar/zomer: We worden steeds serieuzer over Nijhof. We nemen een verkoopadviseur in de arm: Marcel Joosten  van Agrivesta. Dat blijkt een gouden greep. Hij helpt ons uitstekend bij alles waar we op moeten letten bij de aankoop van een groot voormalig agrarisch object als boerderij Nijhof. We beginnen zelfs met bieden, maar zetten het proces stop omdat we het ineens heel benauwd krijgen: wat als we straks die boerderij hebben, en er verder niemand bij ons wil wonen, behalve onze vrienden? De hele vakantie praatten we met geen woord over 'Doesburg'. 

Groep

Najaar. We zetten een kleine oproep op www.erfdelen.nl. 'Gezocht, mensen die samen met ons een erf willen delen, in de omgeving van Arnhem'. Want we willen graag een idee krijgen of er überhaupt  mensen zijn die dit samen met ons willen gaan doen. 

De oproep levert ongeveer 40 reacties op. We voeren een aantal gesprekken. Er zitten leuke mensen bij. Uiteindelijk valt bijna iedereen af, allemaal om voor hen goede redenen. Alleen Pieternel en Alex blijven over, maar dan zijn we al ver in 2020... 

Maar het aantal reacties is bemoedigend, en het sterkt ons in het gevoel dat het uiteindelijk wel zal lukken om een goede groep bij elkaar te krijgen.  

Organisatie

Najaar: We leggen contact met Katja van der Valk van Buildingcommunity. Zij woont in een CPO project, dat ze zelf heeft opgericht, en heeft daarna vele andere CPO projecten begeleid. Het klikt, en we vragen Katja om ons te begeleiden. Katja helpt ons met het maken van een grove projectplanning en een projectbegroting. Fijn, zo iemand die dit proces al diverse malen heeft doorlopen en die ons kan helpen om steeds weer een nieuwe stap te zetten. 

Locatie

Najaar: Nijhof laat ons niet los. Het is toch wel een heel mooie plek! We gaan weer een keer kijken. En we rijden er vaak langs in het weekend, om te kijken hoe het voelt.

Een volgende stap is om in gesprek te gaan met de gemeente Doesburg. Zou het mogelijk zijn om in plaats van 3 (zoals al was toegezegd was) 5 woningen te realiseren? Door gebruik te maken van de bevoegdheden van het College, bijv. tot splitsing van woningen en de Rood voor Rood regeling) zou dat moeten kunnen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit kan zich vinden in ons idee dat 5 woningen op dit grote erf prima kan, mits de structuur van het boerenerf maar niet al te zeer aangetast wordt.

Ondertussen zijn we weer begonnen met bieden...

2020

Gemeente

Begin van het jaar: Het College van B&W gaat in principe akkoord met vijf woningen! Wij zijn superblij! 

Locatie

Gesterkt door de positieve reactie van de gemeente voeren we de laatste onderhandelingen over de boerderij. En we komen tot overeenstemming!

3 februari 2020: het koopcontract wordt getekend, met als ontbindende voorwaarde de uitkomst van het bodemonderzoek naar asbest. 

De overdracht van Nijhof zal pas in maart 2021 plaatsvinden. Dat geeft ons de tijd om ondertussen allerlei andere zaken te regelen, zoals het doen van onderzoeken, het laten maken van het bestemmingplan en het zoeken van mensen die met ons willen gaan wonen. 

Groep

Voorjaar: Onze dierbare vriendin, met wie we van het begin af aan in gesprek zijn geweest, trekt zich terug. We treuren, maar we gaan door...  Met Pieternel en Alex blijven we in gesprek. 

Onderzoek

We laten een bodemonderzoek doen naar asbestvervuiling. Er wordt asbest gevonden bij een drupgoot van de varkensstal. Die heeft een dak van asbest, net als de ligboxenstal. De vervuilde grond moet te zijner tijd gesaneerd worden. We vragen een offerte voor de sanering op, en de kosten worden volgens afspraak in mindering gebracht op de verkoopprijs. 

 

Bestemmingsplan

Voorjaar: We oriënteren ons op bureaus die voor ons het bestemmingsplan kunnen schrijven. Na enkele gesprekken kiezen we voor bureau SRO uit Arnhem. Ze hebben ervaring met de gemeente Doesburg, en dat lijkt ons wel handig.  

Najaar: SRO start met schrijven van het bestemmingsplan. Te beginnen met het verkrijgen van toestemming om, binnen het volume van de 5 woningen meer kleinere woningen te realiseren. 8 om precies te zijn. Ook hier gaat de gemeente gelukkig mee akkoord. 

Groep

Najaar: Onze oude vriend, reisgenoot van het eerste uur, durft toch de stap niet aan en trekt zich terug. We zijn van slag en het duurt wel even voor we onszelf weer herpakt hebben.

De site Erfdelen Doesburg, waar we zo hard aan gewerkt hebben, gaat online! Het regent al snel aanmeldingen op de site. 

 

Organisatie

December: overleg met notaris over het oprichten van de CPO-vereniging. 

Financieel

Najaar/Winter: We vragen, geholpen door Katja, fiscaal advies over ons project. Hoe moeten we ons traject zodanig inrichten dat we fiscale risico's inzichtelijk hebben en afgedekt hebben? Bijvoorbeeld rond overdrachtsbelasting, BTW afdracht, vermogensbelasting of inkomensbelasting.

 

 

2021

Februari

Financieel-juridisch

Subsidie Provincie Gelderland toegekend! 

Groep

Tweede online gespreksronde. Er blijven nog 14 geïnteresseerde huishoudens over. 

Januari

Organisatie

De CPO Vereniging Erfdelen Doesburg is opgericht; 

Financieel-juridisch

Aanvragen subsidie bij Provincie Gelderland voor ondersteuning bij ontwikkeltraject; 

Groep

Er zijn inmiddels ruim 80 aanmeldingen van geïnteresseerden voor ons project. De aanmelding wordt voorlopig stopgezet. Reacties komen uit alle delen van het land, maar er is relatief veel belangstellingen van mensen uit de Randstad. Er zijn veel reacties van stellen (50+) en alleenstaanden. Wat minder reacties van gezinnen met kinderen. We (Marlies, Nic, Pieternel en Alex) selecteren 21 huishoudens met wie we in gesprek willen, 11 gezinnen en 10 stellen/alleenstaanden zonder (of uit de) kinderen.  We start en met het houden van online kennismakingsgesprekken met 21 geïnteresseerde huishoudens.

Gedurende het hele proces van wervingsproces maken we gebruik van een 10 Stappenplan, op basis van een format van Katja. 

Onderzoek

We vragen bureau Blom Ecologie om een quickscan Flora en Fauna uit te voeren. 

Maart

Locatie

Eigendomsoverdracht van de boerderij. Eind maart verhuizen Marlies en Nic. Ondertussen vermaken aspirant leden van de groep zich met een online kennisquiz over Doesburg.

Financieel

Het fiscaal advies is gereed en helder. 

April

Groep

Het valt niet mee om een groep te vormen in coronatijd. Hoe kan je elkaar leren kennen via alleen maar online bijeenkomsten? Maar in april kunnen we elkaar eindelijk live ontmoeten. Dat doen we buiten op het erf, daar in ruimte genoeg om ook afstand te kunnen houden.

We doen 2 live ontmoetingen op het erf met alle geïnteresseerden. Er vallen weer enkele huishoudens af, maar er blijven er nog steeds meer over dan wij vrije plekken hebben.

 

De buurt

We worden lid van de buurt app groep van het Buurtschap Noord Oost. We maken kennis met tal van mensen: de buren (aan onze weg zijn 2 huizen, op ruime afstand van elkaar), mensen uit het buitengebied van Doesburg en mensen uit Achter Drempt. We maken praatjes met mensen die we tegenkomen als wij met de hond wandelen, of die zelf langs ons huis wandelen. Iedereen is nieuwsgierig naar ons project. Erfdelen is iets nieuws voor velen, maar men vindt het een mooie manier om invulling te geven aan zo'n groot erf. We horen verhalen over de buurt en de buurtgenoten, over jongeren die graag hier zouden willen blijven, maar die geen betaalbare woning kunnen vinden. We voelen ons welkom hier!   

Mei

Bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan is gereed en wordt aangeboden aan de gemeente Doesburg. De gemeente geeft aan het pas na de zomer ter inzage te willen leggen, omdat toch gewacht moet worden op de uitkomsten van het Flora en Fauna Onderzoek. 

Communicatie/publiciteit

De krant De Gelderlander wijdt een artikel aan ons project. Het wordt een leuk stuk, met als titel 'Boerderij zoekt bewoners'. Het levert veel positieve reacties op, ook uit de buurt. 

Groep

Er blijven 10 huishoudens over in de procedure en we hebben 6 vrije plekken. We kunnen dus kiezen. We hebben ons voorgenomen om alleen 'Ja' te zeggen als we alle vier (Marlies, Nic, Pieternel en Alex) er echt een goed gevoel bij hebben. Uiteindelijk kiezen we voor 2 gezinnen met kinderen (of een kinderwens voor de toekomst), en 3 huishoudens zonder kinderen. Madelon en Jolan, Jorn en Hester, Obe en Pauline, Paula, en Peter en Jennifer worden aspirant lid van de vereniging! 

Juni

Onderzoek

Afronding van het Flora en Fauna onderzoek deel 1, naar kerkuilen. De uitkomst is positief. De kerkuilen verblijven slechts incidenteel in de hooizolder, het is niet (meer) hun vaste verblijfsplek. Zodoende vormt dat geen beletsel voor onze plannen!  

Organisatie

Met volledige wederzijdse instemming worden alle nieuwe huishoudens nu officieel lid van de vereniging.

In sneltreinvaart wordt de organisatie opgetuigd. De ALV vergadert eens in de twee weken, het bestuur eveneens. Er komen vier werkgroepen: Bouw, Financieel/Juridisch, Erfinrichting, en Communicatie/Sociocratie. Iedereen neemt deel aan de ALV, en iedereen zit in minimaal 1 werkgroep (of het bestuur). 

Bouw

Ondertussen starten we met het maken van een BeeldKwaliteitsPlan (BKP), dat een overzicht biedt van hoe wij het samen wonen op een gedeeld erf voor ons zien, en wat voor beelden wij hebben bij de woningen en de erfinrichting. Dat hebben we straks nodig bij de keuze voor een architect. 

We beginnen met de oriëntatie op architecten. Iedereen kan inspirerende voorbeelden van nieuwbouw of verbouw van een monument aanleveren. dat levert een lijst op van meer dan 30 architecten. 

Groep

We starten een nieuwe procedure voor de laatste plek. We zoeken nog een gezin met kinderen.   

Financieel-juridisch

We werken aan het opstellen van Project Deelname Overeenkomsten (PDO), die de vereniging gaat sluiten met alle deelnemers. Dankbaar maken we daarbij gebruik van de formats en alle kennis van Katja van der Valk.

Juli

Bouw

Er is heel hard gewerkt. Het BeeldKwaliteitsPlan is gereed voor de vakantie. Er is een longlist van architecten opgesteld.  We houden even pauze..., tijd voor iets anders, vakantie bijvoorbeeld. 

Augustus

Financieel-juridisch

Marlies en Nic overleggen met een notaris over een eigen PDO, en over het opstellen van een Intentieovereenkomst, bedoeld om de deelnemers zekerheid te geven dat grond en opstallen alleen aan hen worden verkocht.

Groep

We hebben veel reacties binnen gekregen van gezinnen. We gaan met een aantal gezinnen in gesprek.

Communicatie/publiciteit

Er verschijnt een artikel in de Linda.nl over erfdelen. Vijf leden van onze groep vertellen daarin over hun redenen om dit project te beginnen of zich erbij aan te sluiten.  

 

September

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ligt voor een periode van 6 weken ter inzage bij de gemeente.

Bouw

De longlist van architecten is teruggebracht tot een shortlist. We gaan helaas online in gesprek met een aantal bureaus. We nodigen drie bureaus uit voor een presentatie. 

Organisatie

We stellen een set afspraken op waarmee we t.z.t. willen komen wie gaat waar wonen op het erf (kavelkeuzeproces). Belangrijkste uitgangspunt is dat we er vooral in gesprek met elkaar uit willen komen, en dat alle woningen voor iedereen prettig en acceptabel zijn. Tweede criterium is op basis datum lidmaatschap (dus mensen die eerder lid zijn geworden mogen eerst kiezen). Als dat ook geen oplossing biedt, zal er desnoods geloot worden.   

Groep

Peter en Jennifer trekken zich weer terug uit ons project. Nu hebben we dus weer plek voor 2 nieuwe huishoudens.

De buurt

De jaarlijkse buurtbarbecue, georganiseerd door het Buurtschap Noord Oost, vindt plaats bij onze achterburen van Groot Nijhof. We ontmoeten er veel buurtgenoten. Ook hier veel belangstelling voor ons project.  

 

Oktober

Bestemmingsplan

Er zijn geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend door omwonenden of belangstellenden! dat betekent dat het ongewijzigd voorgelegd kan worden aan de Gemeenteraad. Dit zal overigens pas in december gebeuren. 

Onderzoek

Afronding van het tweede deel van het Flora en Fanuna onderzoek, naar vleermuizen. Er zijn geen belemmeringen om de oude schuren te mogen slopen. In verband met broedtijd van vogels moet de sloop plaatsvinden in de periode van september tot en met januari. 

Bouw

We kiezen met consent voor Schipper Douwes Architecten, het architectenbureau van Martine Schipper en Hans Douwes uit Delden. Er is een goede klik met hen, en we hebben er vertrouwen in dat we met hen tot een mooi ontwerp kunnen komen!

Erfinrichting

Bij de stichting Heg en Landschap kunnen we met subsidie 1.500 'boompjes' krijgen voor de nieuwe heg om ons erf en om het voedselbos. We bestellen 20 soorten, zoals haagbeuk, meidoorn en sleedoorn. Later kunnen we ook nog via de stichting Landschapsbeheer Gelderland een aantal boompjes krijgen. We krijgen van deze stichting ook 10 fruitbomen voor onze boomgaard: appelbomen, perenbomen en pruimenbomen. Het zijn allemaal oude rassen, die de stichting graag in stand wil houden. En daar lenen wij graag onze boomgaard en ons erf voor! 

November

Bouw

Start SO fase (Schets Ontwerp). We hebben een inspirerende sessie met onze architecten Martine Schipper en Hans Douwes. Omdat het inmiddels te koud is om die workshop in onze monumentale schuur te doen, wijken we uit naar de gemeenschappelijke ruimte in De Zonnespreng, het CPO  project van Katja.   

 

Organisatie

De Project Deelname Overeenkomsten worden door alle deelnemers getekend! 

Groep

De groep is compleet! Sibel en Artan en hun twee kinderen, en Gerrina en Yves en hun twee kinderen vullen de laatste twee vrije plekken in ons project. Zij starten als aspirant lid. 

December

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wordt op 2 december besproken in de Raadscommissie. Alle partijen vinden het een mooi project. De enige vraag die gesteld wordt: 'Wat voor mensen komen er wonen?' Zouden dat mensen zijn die hier passen? Wij denken en hopen van wel... 

Het bestemmingsplan wordt op 16 december goedgekeurd door de gemeenteraad van Doesburg! Nu is er nog een laatste bezwaartermijn te gaan (6 weken), voordat het bestemmingsplan onherroepelijk is, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ook dit goed zal gaan. 

Bouw

Per huishouden is er een individueel gesprek met de architecten, om de individuele woonwensen te bespreken. 

We gaan op zoek naar een taxateur die begin 2022, op basis van het Schets Ontwerp, een grove waardebepaling kan doen van de verschillende woningen. 

Groep

De laatste twee huishoudens worden formeel lid van de vereniging. 

 

2022

Januari

Bouw

14 januari. De architecten presenteren hun eerste schetsen. In deze SO fase gaat het vooral om een 'vlekkenplan'. Wat komt waar: hoeveel woningen komen er in de monumentale schuur (1 of 2), hoe situeren we de andere woningen op het achtererf binnen de bouwvlakken, waar komt de gemeenschappelijke ruimte? De architecten laten ook een eerste schets zien van de nieuw te bouwen schuurwoningen, met flexibele uitbouwmogelijkheden.  Iedereen is enthousiast over de denkrichting. Natuurlijk zijn er ook nog veel vragen. Maar we liggen op koers. De architecten nemen al  onze vragen en suggesties mee en gaan verder met fijnslijpen.  

Erf

29 januari Boomplantdag! 

We hebben 10 fruitbomen gekregen van Stichting Landschapsbeheer Gelderland. 

Daarnaast hebben we nog zo'n 500 boompjes ontvangen van de Stichting Heg en Landschap: beukhaag, haagbeuk, hazelaar e.d.. Die zetten we neer als haag aan de westzijde van het erf. Op 28 en 29 januari hebben we die  met vereende krachten in de grond gezet. 

Februari

Bouw

Veel nieuws van het bouwfront. Het SO-ontwerp van de architecten is goedgekeurd door de ALV, we gaan door naar de VO-fase. Op het achtererf komen vijf woningen, model kapschuur, met de hoge gootkant naar het erf gericht en de lage gootkant naar de buitenzijde. Drie woningen komen aan de westkant, twee aan de oostkant.  Zie de impressies van Schipper Douwes Architecten hiernaast. 

Het door de gemeenteraad van Doesburg reeds goedgekeurde bestemmingsplan heeft nog 6 weken ter inzage gelegen. Dat heeft geen reacties opgeleverd. daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden!

We hebben een energieadviseur in de arm genomen: M3 Energie uit Groningen. 

Communicatie

Omroep Gelderland heeft  een item gemaakt over ons erfdelen project als voorbeeld van hoe je om kan gaan met vrijkomende agragische bebouwing, 

Het item is op zondag 20 februari uitgezonden. Het bijbehorende artikel heeft als titel 'Waar boeren stoppen grijpen erfdelers hun kans'... Het is te vinden via deze link:   https://nos.nl/regio/gelderland/artikel/236539-waar-boeren-stoppen-grijpen-erfdelers-hun-kans

 

 

Financieel

Het afgelopen jaar hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de subsidie die we van de Provincie Gelderland hebben gekregen voor de ontwikkelingsfase van ons project, zodat wij konden uitzoeken of ons project haalbaar is. Mede dankzij deze subsidie zijn we zover gekomen als we nu zijn. En de conclusie is duidelijk: ons project is haalbaar! We schrijven een uitgebreide verantwoording voor de Provincie Gelderland. 

Maart

Bouw: 

* We starten de tweede fase van het ontwerp traject: het Voorlopig Ontwerp. We beginnen weer met individuele gesprekken van iedereen (per huishouden) met de architecten. We zoomen concreet in op hoe het huis er uit gaat zien: hoeveel slaapkamers komen er, waar staat de trap, hoeveel bergruimte kan je realiseren, waar komt de keuken, waar kom je het huis binnen etc. Met al die informatie gaan Martine en Hans van Schipper Douwes aan de slag. Op 7 april zullen ze hun ideeën presenteren. 

* Een aparte werkgroep concretiseert onze wensen ten aanzien van de gemeenschappelijke ruimtes, zodat de architecten ook dat kunnen meenemen in het VO: dat gaat dus over de fietsenstalling, werkplaats, bergruimtes, gemeenschappelijke ruimte, logeerkamer(s) e.d. Onze wensen zijn duidelijk, maar ons budget is beperkt. De kans is aanwezig dat we veel van onze wensen in zelfwerkzaamheid moeten gaan realiseren... 

* De energie adviseur Hans Klunder van M3 presenteert diverse opties voor ons energie concept. We worden steeds deskundiger op het terrein van isolatie, verwarmen, koelen, energie opwekken etc.

* De zoektocht naar een aannemer is begonnen. We gaan weer van longlist naar shortlist. We zoeken een aannemer die ervaring heeft met zowel nieuwbouw als verbouw van een monument, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, die wil werken met een groep (CPO)  

April

Groep, kavelkeuze

4 april is voor ons een dag om te onthouden. Bijna op de kop af een jaar na de eerste ontmoeting op het erf zetten we een grote stap. De vrij op naam prijzen (VON) voor de verschillende woningen zijn vastgesteld, en ook de kavelkeuze is definitief! Madelon en Jolan, en Artan en Sibel met hun kinderen gaan in de schuur wonen.  In de 3 woningen aan de westzijde van het achtererf komen Hester en Jorn met Ravi, Pieternel en Alex met hun kinderen Olaf en Vester, en Gerrina en Yves met hun kinderen Elin en Isar. 

Pauline en Obe gaan naar 1 van de woningen aan de oostkant van het achtererf, en Paula komt in de ander woning daar. Uiteindelijk komt bijna iedereen in de woning van haar/zijn eerste keuze terecht! En iedereen is tevreden. 

En de achtste woning? Die is er al, maar moet nog wel gerenoveerd worden: Marlies en Nic blijven gewoon wonen in de boerderij.

 

 

 

Bouw

7 april: Alweer en spannend moment: Hans Douwes en Martine Schipper, onze architecten. presenteren het Voorlopig Ontwerp. 

Mei

Erf

De imkervereniging Doesbrug heeft aan de noordwest rand van ons terrein vier bijenkasten geplaatst. Het gonst en zoemt nu volop op het erf!