De kern van onze woonvisie

Samen wonen en leven op een gedeeld erf, in harmonie met de natuur, respectvol verbonden met elkaar  en met de wereld om ons heen.

Voor ons betekent samen wonen op een erf:  

* Elkaar ontmoeten. Elkaar op een vanzelfsprekende wijze kunnen ontmoeten een erf dat daartoe uitnodigt: in de (moes)tuin, op het terras, in de gemeenschappelijke ruimte, in een gezamenlijke werkplaats, op het speelveld. Of door een ommetje te maken op het eigen erf en elkaar daar tegen te komen. Maar ook: respect voor elkaars privacy, en voldoende privéruimte in en om huis.

* Naar elkaar omkijken. Samen leven met meerdere generaties: gezinnen met kinderen, alleenstaanden, stellen, ouderen. De leuke, minder leuke en belangrijke momenten in het leven met elkaar kunnen delen. Positieve betrokkenheid  op elkaar en bereidheid om elkaar een handje te helpen.  

* Privacy en individuele vrijheid. Samen op een erf wonen betekent voor ons niet dat we perse de beste vrienden moeten zijn, elke dag verplicht bij elkaar op de koffie komen, of elkaars doen en laten in de gaten moeten houden. Iedereen heeft eigen plek en je eigen huis en tuin geeft je privacy.  We zijn verbonden met elkaar, maar laten elkaar ook vrij,  bijvoorbeeld om ‘nee’ te zeggen als het een keer niet uitkomt.

* Gedeelde  voorzieningen:  Een gezamenlijke ruimte met keukenfaciliteiten; eventueel enkele gezamenlijke logeerkamers;  bergingen op een centrale plek; gezamenlijke schuur voor  fietsenstalling en werkplaats; gezamenlijke erf met tuin, moestuin, kas, boomgaard, speelveld; parkeren op een centrale plek; gezamenlijke energieopwekking (zonnepanelen op de daken van de nieuwbouw).

 

* Duurzaamheid.   We gaan voor ‘zo duurzaam mogelijk’,  binnen de financiële mogelijkheden.

Energie: isolatie, geen gebruik fossiele brandstoffen, energie opwekking door zonnepanelen, misschien een kleine windmolen e.d.

Recycling: afvalscheiding, hergebruik materialen, grijswatersysteem e.d.        

Ecologie: verantwoorde keuze bouwmaterialen (ecologisch bouwen);  beheer van de boomgaard en de (moes)tuin volgens de principes van permacultuur en voedselbos. Aandacht voor biodiversiteit. Want ons erf is een thuis voor velen: mensen, planten en dieren. 

 

* Samen verantwoordelijk en samen werken: Het onderhoud van de gezamenlijke buitenruimtes (boomgaard, de tuin en de moestuin) en binnenruimtes is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat we regelmatig samen de handen uit de mouwen moeten steken, zowel binnen als buiten. 

* Besluitvorming. Iedereen telt mee. Besluiten nemen we in overleg en bij voorkeur op basis van consent, dan wel geen bezwaar (sociocratisch).

* Open en betrokken. We staan open voor de buren, de buurt, de omgeving en we zijn betrokken bij samenleving.

Wonen en werken. Nijhof is een wooninitiatief. Dat betekent dat het wonen op het erf centraal staat. Natuurlijk kan er thuis gewerkt, gehobbyd en geklust worden, en kan er een vergadering of een bijeenkomst worden gehouden in een gemeenschappelijke ruimte. Maar activiteiten die teveel impact hebben op het woonkarakter van het erf passen niet in ons plan.