Bestemmingsplan

Gepubliceerd op 2 augustus 2021 om 13:33

Het nieuwe bestemmingsplan voor Nijhof is al enige tijd gereed. Het ligt nu bij de gemeente Doesburg. Momenteel loopt er nog een Flora en Fauna onderzoek. De uitkomsten daarvan moeten bekend zijn, alvorens het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. De gemeentelijke procedure start in augustus. We hopen dat het bestemmingsplan dan eind van dit kalenderjaar kan worden vastgesteld.