Flora en Fauna onderzoek afgerond

Gepubliceerd op 1 november 2021 om 21:31

In oktober is het laatste deel van het Flora en Fauna onderzoek afgerond en is de rapportage opgeleverd. Dit onderdeel van het onderzoek betrof de aanwezigheid van vleermuizen. Op 5 verschillende avonden, van mei tot eind september, zijn observaties gedaan. Daaruit bleek dat er wel vleermuizen over het terrein vliegen - wat we al wisten natuurlijk- maar er zijn geen nestplekken geconstateerd. Ze 'wonen' dus niet bij ons. Dat is goed nieuws, want dat betekend dat we geen ontheffing hoeven aan bij de Provincie als we de twee schuren op het achtererf gaan slopen. Dat scheelt een lange procedure.