Gezocht: nieuw huishouden!

Één van de deelnemende huishoudens heeft zich helaas moeten terugtrekken. Daarom is er nu een plek vrijgekomen in ons wooninitiatief. Lees meer informatie  

Lees meer »

Bestemmingsplan is goedgekeurd!

Op donderdagavond 16 december is de Bestemmingsplanwijziging van ons Erfdelen project besproken in de Gemeenteraad van Doesburg. Op voorhand leek het niet heel spannend te worden, want Burgemeester en Wethouders waren natuurlijk al in principe akkoord gegaan met totaal 8 woningen op het erf van boerderij Nijhof, er waren geen zienswijzes ingediend, en de Raadscommissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van de Gemeenteraad,  vond het een mooi plan en had er geen vragen over. Behalve dan de vraag, uit pure nieuwsgierigheid, wie er zou komen wonen. Nou, wij dus! 

Lees meer »

Aan de slag met de architecten

In de zomer zijn we gestart met oriëntatie op de architectenkeuze. Aan de hand van moodboards e.d. hebben we in beeld gebracht wat voor soort huizen we mooi vinden en wat we belangrijk vinden. Op basis daarvan hebben we een Beeldkwaliteitsplan (BKP) gemaakt. 

Lees meer »

Volle bak!

De groep is compleet! We zijn nu met 8 huishoudens, 5 gezinnen met kinderen (of een kinderwens), twee stellen en 1 alleenstaande (allen 'uit de kinderen'). Totaal 15 volwassenen, in de leeftijd van 30 tot 64, en op dit moment 7 kinderen, in de leeftijd van een paar maanden tot 10 jaar. 

Lees meer »

Flora en Fauna onderzoek afgerond

In oktober is het laatste deel van het Flora en Fauna onderzoek afgerond en is de rapportage opgeleverd. Dit onderdeel van het onderzoek betrof de aanwezigheid van vleermuizen. Op 5 verschillende avonden, van mei tot eind september, zijn observaties gedaan. Daaruit bleek dat er wel vleermuizen over het terrein vliegen - wat we al wisten natuurlijk- maar er zijn geen nestplekken geconstateerd. Ze 'wonen' dus niet bij ons. Dat is goed nieuws, want dat betekend dat we geen ontheffing hoeven aan bij de Provincie als we de twee schuren op het achtererf gaan slopen. Dat scheelt een lange procedure.   

Lees meer »

Geen zienswijzen ingediend op bestemmingsplanwijziging

Op 14 oktober verliep de termijn van de inzage van het bestemmingsplan. Er zijn geen zienswijzen ingediend door omwonenden of (belangen)groeperingen. Met een zienswijze kan iemand aangeven of zij/hij het eens is met de voorgestelde bestemmingsplanwijziging, of dat zij/hij bezwaren heeft tegen (bepaalde onderdelen van) het bestemmingsplan. Maar dat is dus niet gebeurd, en dat is goed nieuws! Wij hebben al de nodige contacten in de buurt, en we hebben de indruk dat de meeste mensen ons project een goed hart toedragen. Ze weten er allemaal van, ze zijn nieuwsgierig wat het gaat worden, en ze snappen dat er op zo'n mooi groot erf mogelijkheden zijn om met meer mensen in goed nabuurschap te gaan wonen.

Lees meer »

Erfdelen Doesburg in de Linda.nl

In de Linda.nl, de online versie van het tijdschrift Linda, is onlangs een artikel verschenen over erfdelen. Eerder zijn er in de Linda.nl artikelen geplaatst over wonen in een woongroep en over Tiny Houses. Aan dit artikel over erfdelen hebben ook Peter Parmentier van de site www.erfdelen.nl en Sanne Raes van het wooninitiatief Arneco in Arnhem meegewerkt. Vanuit ons project hebben 5 deelnemers verteld over hun redenen om dit initiatief te beginnen of erbij aan te haken.   

Lees meer »

Bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan voor Nijhof is al enige tijd gereed. Het ligt nu bij de gemeente Doesburg. Momenteel loopt er nog een Flora en Fauna onderzoek. De uitkomsten daarvan moeten bekend zijn, alvorens het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. De gemeentelijke procedure start in augustus. We hopen dat het bestemmingsplan dan eind van dit kalenderjaar kan worden vastgesteld.  

Lees meer »

Inschrijving voor laatste vrije plek gesloten

Onze oproep voor de invulling van de laatste vrije plek in ons wooninitiatief door een gezin met jonge kinderen heeft veel reacties opgeleverd.  Met een aantal gezinnen zijn we nu in gesprek. Een bezoek aan het erf en kennismaking met de andere leden van de groep maken deel uit van de procedure. 

Lees meer »

De groep is bijna compleet!

De afgelopen maanden hebben we een intensief traject gevolgd, beginnend met de selectie van de vele tientallen brieven, gevolgd door online kennismakingsbijeenkomsten, ingevulde woonwensen enquêtes en voorlichtingsavonden onder begeleiding van Katja van der Valk. Vanaf april konden we ook open dagen op het erf houden. Want je moet een plek ook kunnen voelen en ervaren, en je moet potentiele nieuwe collega-erfdelers ook -corona proof- live kunnen ontmoeten. Pas dan kan je beslissen of dit echt iets voor je is.

Lees meer »

Nijhof in De Gelderlander!

In de week van 3 mei heeft er een artikel over ons project in De Gelderlander gestaan, onder de titel 'Boerderij zoekt bewoner'. Sanne Raes van Arneco heeft ook meegewerkt aan het artikel. Sanne loopt mee met onze CPO begeleidster Katja van der Valk van Buildingcommunity ( www.buildingcommunity.nl), om ervaring op te doen. Lees hier het hele artikel:  https://www.gelderlander.nl/doesburg/boerderij-zoekt-bewoner-nic-en-marlies-delen-erf-met-zeven-andere-huishoudens~a7a52651/

Lees meer »

Subsidie Provincie Gelderland toegekend

De Provincie Gelderland heeft een subsidie van €14.500,- toegekend aan ons CPO project Erfdelen Doesburg! Met dat geld kunnen we de haalbaarheid van ons project verder onderzoeken, bijvoorbeeld door het projectplan verder uit te werken, onderzoeken te laten doen en door procesbegeleiding in te zetten. De Provincie Gelderland ondersteunt met deze subsidieregeling CPO projecten zoals de onze. We zijn de Provincie Gelderland zeer erkentelijk voor deze bijdrage! Meer informatie over de huidige subsidieregeling Collectieve Wooninitiatieven vind je op https://www.gelderland.nl/Subsidies/Collectieve-Wooninitiatieven 

Lees meer »

Aanmelding stilgezet

Wegens het grote aantal reacties -meer dan 70 inmiddels-  hebben we besloten om de aanmeldingsmogelijkheid in ieder geval tijdelijk te stoppen. Blijkbaar is er een grote behoefte aan dit soort projecten en aan een andere manier van wonen. Ook in de omgeving van Doesburg. We hebben maar een beperkt aantal plekken ter beschikking (8 huishoudens totaal, als de gemeente ons bestemmingsplan goedkeurt), maar we zouden wel 8 van dit soort initiatieven kunnen vullen met alle aanmeldingen. 

Lees meer »

Veel belangstelling!

Sinds we eind november 2020 onze site hebben gelanceerd en ons kenbaar hebben gemaakt op sites als erfdelen.nl, woongroepen.nl en woongroep.net, hebben we al veel, en overwegend leuke en enthousiaste reacties ontvangen!  Uit alle delen van het land. Veel reacties van alleenstaanden en stellen, maar ook van gezinnen met (jonge) kinderen.  

Lees meer »